Ömer Ertürk-doktora tez

Öğrenci

Ömer ERTÜRK

Tez Başlığı

Elma Zararlıları Cydia Pomonella ve Yponomeuta Malinellus’un Patoloji ve Mikrobiyal Kontrolleri

Mezuniyet Yılı

2002

Danışman

Prof. Dr. Zihni DEMİRBAĞ