Özlem Bülbüloğlu-yüksek lisans

Öğrenci

Özlem BÜLBÜLOĞLU

Tez Başlığı

Çeşitli Toprak Örneklerinden Bacillus thuringiensis’lerin İzolasyonu, Karakterizasyonu ve İnsektisidal Etkilerinin Belirlenmesi

Tarih

2000

Danışman

Doç. Dr. Zihni DEMİRBAĞ