Seda Kocaçevık-yüksek lisans

Öğrenci

Seda KOCAÇEVİK

Tez Başlığı

Dendroctonus micans (kugelann)'tan İzole Edilen Beauveria bassiana (balsoma)'nın Bazı Kabuk Böceklerinin Biyolojik Mücadelesinde Kullanılabilirliğinin Araştırılması

Tarih

2012

Danışman

Doç Dr. İsmail DEMİR