Zeynep Erbaş-yüksek lisans

Öğrenci

Zeynep ERBAŞ

Tez Başlığı

Trabzon Yöresinden Entomopatojen Nematodların İzolasyonu, Karakterizasyonu ve Melolontha melolontha Üzerindeki Etkilerinin Araştırılması

Tarih

2012

Danışman

Doç Dr. İsmail DEMİR