etkinlikler

18

Aralık

Örnek Uygulamalarla Öğrenme Kazanımlarının Yazılması ve İş Yükü Hesaplanması

Nazım TERZİOĞLU Amfisi
09:30