kısaca Ö-MER

Kısaca Öğretme ve Öğrenme Merkezi (Ö-MER);

Üniversitemizde öğretme ve öğrenme faaliyetlerinin etkili, verimli, sistemli ve sürekli kılınmasını sağlamak amacıyla öğretenlere ve öğrenenlere destek olacak faaliyetler yürüten bir merkezdir.