devam eden projeler

1. Karadeniz Kıyı Kuşağı Ladin, Kayın, Göknar ve Sarıçam Ormanlarında Farklı Amenajman Senaryolarının İklim Değişikliği Üzerine Etkisi ve Uyumu

2. Land Cover Changes in River Deltas of the Black Sea Basin, 2514 TÜBİTAK – MESU (Ukrayna) İkili İşbirliği Programı

3. Marmara Ormanlarının İklim Değişikliğine Adaptasyon Potansiyelinin Araştırılması, Fransız Kalkınma Ajansı “Response to the AFORCE call for projects Adaption of forests to          climate change” program

4. Master Programme on Medıterranean Forestry and Natural Resources Management, MEDfOR Erasmus Mundus Project

5. Orman Yanıcı Madde Haritalama ve Yangın Risk-Tehlike Potansiyeli Belirleme Sistemi (Oryam-Sis)

6. Predicting the Distribution of Future Basic Forest Tree Species Using Different Climate Projections and Developing Adaptation Strategies for Turkey

7. Kayın ve Ladin Karışık Meşcerelerinde Hacmin SENTİNEL-2 Uydu Görüntüleri ve LİDAR Verileri ile Tahmin Edilmesi (Akılbaba ve Harşit Planlama Birimleri Örneği)