bitkisel biyoçeşitlilik

Dersin Amacı: Bu derste öğrencilere genel olarak Bitkisel Biyoçeşlitliliğin tanımı, ulusal ve uluslararsı düzenlemeleri, bitkisel biyoçeşitlilik verilerinin toplanması ve Ormancılık uygulamalarında kullanma stratejileri öğretilmektedir.

Ders İçeriği