etkinlikler

11

Ekim

13

Ekim

Lisans Öğrencilerine Yönelik Proje Hazırlama Eğitimi Başvuruya Açıldı!

TÜBİTAK BİDEB 2237-A Bilimsel Eğitim Etkinliklerini Destekleme Programı kapsamında desteklenen "Lisans Öğrencilerinin Bilimsel Araştırma Projesi Hazırlama Kapasitesinin Artırılması" 11-13 Ekim 2023 tarhileri arasında düzenlenecektir.

Amaç

Üniversitelerimizde sosyal, fen, mühendislik ve sağlık alanında öğrenim gören lisans öğrencilerinin Ar-Ge projesi yazımı ve yürütme becerilerinin geliştirilmesidir.

Kapsamı

Etkinlik sosyal, fen, mühendislik ve sağlık alanlarda 4 gruba ayrılarak teorik ve grup çalışması şeklinde gerçekleştirilecektir. Katılımcılara proje ile ilgili temel kavramlar, araştırma konusu seçimi ve belirlenmesi ile araştırma ile ilgili bilgi toplama yolları, araştırmanın planlanması (özgün değer, yöntem, proje yönetimi, yaygın etki, özet, bütçe) ve lisans öğrencilerinin başvuru yapabilecekleri programların tanıtımı (TÜBİTAK 2209 programları, TÜSEB programı, BAP vb.) eğitimlerle anlatılacaktır. Etkinliğe ülkemizdeki üniversitelerdeki sosyal, fen, mühendislik ve sağlık alanında aktif öğrenim gören 28 lisans öğrencisinden oluşacak şekilde planlanmıştır.

Başvuru Koşulları

 1. Katılımcıların TÜBİTAK ARBİS veri tabanına kayıtlı olması,
 2. Katılımcıların fen, mühendislik, sağlık ve sosyal alanlarından birinde 2., 3., veya 4. sınıflarında lisans eğitimi gören öğrenciler olması,
 3. Lisans genel not ortalaması 2,00’nin üzerinde olması (diğer şartların sağlanması durumunda genel not ortalaması en yüksek olanlara öncelik tanınacaktır),
 4. Katılımcıların daha önce düzenlenen 2237-A etkinliklerine en fazla 4 kere katılmış olması, daha önce 2237-A etkinliğine katılmayan katılımcılara öncelik tanınacaktır,
 5. Katılımcıların OHAL kapsamında yürürlüğe konulan Kanun Hükmünde Kararnameler ile doğrudan veya anılan Kanun Hükmünde Kararnamelerde öngörülen usuller çerçevesinde meslekten, kamu görevinden veya ilgili kurumların teşkilatından çıkarılmamış olması,
 6. Katılımcıların etkinliğe bir proje fikri ile katılıyor olması,
 7. Başvuru oranlarına göre kadın erkek dağılımlarının orantılı olması gözetilecektir,
 8. Deprem bölgesinden (11 il) başvuru yapan katılımcılara en az 3 kişilik kontenjan ayrılacaktır,
 9. Öncelikle farklı disiplinlerden eşit sayıda katılımcı alınması planlandığından, etkinliğe kabul başvuru sırasına göre yapılmayacaktır. Sosyal, fen, mühendislik ve sağlık alanlarının her birinden yeterli başvurunun olmaması durumunda, eksiklikler diğer alanlardan karşılanacaktır.

Etkinlik Yeri

Karadeniz Teknik Üniversitesi Teknoloji Transfer Merkezi, TRABZON

Katılım

 • Etkinliğe katılım kontenjanla sınırlıdır.
 • Etkinliğe katılmadan önce başvuru yapılması ve başvurunun kabul edilmesi gerekmektedir.
 • Etkinlik 3 gün devam edecek olup katılım %100 zorunludur.
 • Katılımcılara, program sonunda katılım sertifikası verilecektir.
 • Etkinlik ücretsiz olup Trabzon dışından katılan katılımcıların yol, iaşe ve konaklama giderleri ile Trabzon’dan katılan katılımcıların iaşe giderleri, TÜBİTAK 2237-A Bilimsel Eğitim Etkinlikleri Desteği "Destek Miktarı ve Ödeme Koşulları" limitleri çerçevesinde proje bütçesinden karşılanacaktır.
 • Katılımcıların toplantıya kişisel bilgisayarları ve proje fikri ile katılmaları gerekmektedir.

Başvurular TÜBİTAK 2237/A projesi desteklendikten sonra https://www.ktu.edu.tr/projeetkinlikleri sayfasından alınmaya başlanacaktır.

Başvuru için tıklayınız.

KTÜ TTM
10:00