etkinlikler

02

Eylül

04

Eylül

Lisansüstü Öğrencilerine Yönelik Patent Araştırma Yetkinliklerinin Arttırılması Eğitimi

TÜBİTAK BİDEB 2237-A Bilimsel Eğitim Etkinliklerini Destekleme Programı kapsamında " Lisansüstü Öğrencilerine Yönelik Patent Araştırma Yetkinliklerinin Arttırılması Eğitimi " 2-4 Eylül 2024 tarihleri arasında düzenlenecektir.

Amaç

Katılımcıların, erken farkındalıkla lisansüstü öğrenci statüsündeki araştırmacıların fikri ve sınai mülkiyet hakları konusunda farkındalıklarının ve bilgi düzeyinin arttırılması, ulusal ve uluslararası veri tabanlarında patent araştırma yöntemlerini öğrenmeleri, kendi buluşları hakkında araştırma yapabilme becerilerini geliştirmeleri amaçlanmaktadır.

Kapsam

Farklı araştırma alanlarına sahip yüksek lisans ve doktora öğrencilerinden oluşacak 24 katılımcının patent farkındalığının arttırılmasına, buluş araştırma kabiliyetlerinin geliştirilmesine ve buluşun korunma süreçlerine destek sağlayacak ulusal ve uluslararası patent/ faydalı model/ tasarım başvuru kapasitesinin nitelik ve nicelik bakımından arttırılmasına yönelik eğitim etkinliği düzenlenecektir.

Teorik ve uygulamalı olarak sürecek eğitimlerde, fikri ve sınai mülkiyet haklarına ait temel kavramlar örneklerle tanıtılacak, patent araştırma yöntemleri ilgili kriterlere göre uygulamalı olarak gerçekleştirilecektir.

Teorik eğitimler kapsamında patent başvuru süreçleri, başvuru formları, ücretler, süreler ve değerlendirmeler, patent başvurusunda dikkat edilmesi gereken hususlar, başvuru sonrası takip kanalları, yıllık ücretlere yönelik işlemler, belge yönetim sistemleri, uluslararası başvuruya çıkma kriterleri, uluslararası başvurularda stratejik başvuru yöntemleri uygulamalı olarak aktarılacaktır.

Yenilikçi fikirlerin patent veri tabanlarında hangi teknik yöntemlerle araştırılacağı, teknik arama sonucu elde edilen verilerin filtrelerle eliminasyonu ve en yakın istemlerin bulunduğu patent dokümanlarına ulaşılmasına yönelik stratejilerle uygulamalı çalışmalara devam edilecektir. Efektif öğrenme stratejisi doğrultusunda demografik özelliklerine dikkat edilecek olan 4 gruba ayrılan katılımcılar teknoloji sınıflarına göre gerçekçi bir buluş bildirimine uygun ön araştırma çalışmaları yürütülecektir.

Teorik ve uygulamalı eğitimler sonunda her bir katılımcıya ait bir buluş bildirim formu buluş sahiplerine kazandırılacak olup yenilik ve buluş basamağı kriterlerinin sağlanması durumunda patent başvuru süreçlerine yönlendirilmesi sağlanacaktır.

Katılımcılarda Aranan Şartlar

 1. Eğitim alacak katılımcıların yurt içinde öğrenim gören yüksek lisans veya doktora derecesine sahip aktif öğrencilerden oluşması gerekmektedir.
 2. Katılımcıların mühendislik, fen, sağlık ve sosyal bilimleri alanlarında yurt içinde lisansüstü programlardan birine kayıtlı olması gerekmektedir. (Lisansüstü alanlarının katılımcı tercihinde doğrudan bir etkisi olmamakla birlikte grup çalışmalarında dengeli dağılım açısından önem arz edecektir.)
 3. Katılımcıların daha önce Türk Patent ve Marka Kurumu nezdinde resmi bir patent/ faydalı model/ tasarım başvuru yapmamış olması gerekmektedir.
 4. Katılımcıların daha önce düzenlenen 2237-A etkinliklerine en fazla 3 kere katılmış olması gerekmektedir. (Daha önce 2237-A etkinliğine katılmayan katılımcılara öncelik tanınacaktır.)
 5. Başvuru oranlarına göre kadın/erkek dağılımlarının orantılı olması gözetilecektir.
 6. Katılımcıların öğrenim gördükleri alanlara ilişkin bir buluş fikrine sahip olanlara öncelik tanınacaktır.
 7. Katılımcıların OHAL kapsamında yürürlüğe konulan Kanun Hükmünde Kararnameler ile doğrudan veya anılan Kanun Hükmünde Kararnamelerde öngörülen usuller çerçevesinde meslekten, kamu görevinden veya ilgili kurumların teşkilatından çıkarılmamış olması gerekmektedir.

Etkinlik Yeri

Teorik ve Uygulamalı eğitimlerin tamamı Karadeniz Teknik Üniversitesi Kanuni Kampüsünde yer alan KTÜ Teknoloji Transferi Uygulama ve Araştırma Merkezi eğitim salonlarında gerçekleştirilecektir.

Katılım

 • Etkinliğe katılım kontenjanla sınırlıdır.
 • Etkinliğe katılmadan önce katılımcıların online link üzerinden başvuru yapması ve başvuru onay maili almaları gerekmektedir.
 • Etkinlik 3 gün devam edecek olup katılım her gün için %100 zorunludur.
 • Katılımcılara, program sonunda katılım belgesi verilecektir.
 • Etkinlik ücretsiz olup Trabzon dışından katılan katılımcıların yol, iaşe ve konaklama giderleri ile Trabzon’dan katılan katılımcıların iaşe giderleri, ‘TÜBİTAK 2237-A Bilimsel Eğitim Etkinlikleri Desteği "Destek Miktarı ve Ödeme Koşulları’ limitleri çerçevesinde proje bütçesinden karşılanacaktır.
 • Katılımcıların toplantıya kişisel bilgisayarları ve iş fikri ile katılmaları gerekmektedir.
 • Etkinlik 3 gün devam edecek olup katılım %100 zorunludur. Eğitim programına ulaşmak için tıklayınız.
 • Başvuru sonuçları 9 Ağustos 2024 tarihinden sonra başvuru aşamasında belirtilen mail adreslerine yazılı olarak bildirilecektir.

Başvuru için tıklayınız.

KTÜ TTM
08:00