KTÜ TV yayın politikası

KTÜ TV Yayın Politikası

KTÜ TV’nin yayıncılıktaki temel amacı, Üniversitenin akademik ve idari birimlerinin faaliyetlerinin; işitsel, görsel, yazılı medya (Radyo, TV ve Gazete) ve dijital medya (web sayfası, sosyal medya hesapları) kanalları aracılığıyla kurumsal, yerel ve ulusal mecralarda paylaşılması ve kamuoyuna duyurulması,

Medya ortamlarının sahip olduğu nitelikler çerçevesinde, üniversitenin kurumsal tecrübe birikiminin, ilgili mecralarda, kaliteli ve özgün içerikler vasıtasıyla doğru şekilde yer almasını sağlamak,

Üniversitenin medya ortamlarındaki faaliyetlerinin verimliliğinin artırılması ve kurum kültürünün ideal bir biçimde yansıtılması amacına yönelik fikirler geliştirmek ve uygulamaya koymak,

Dijital ortamlardaki veri akışının etkin bir şekilde yönetimi adına, üniversite birimleri arasındaki kurumsal bütünlüğün sağlanması ve ortak bir model belirlenmesine yönelik çalışmalar yapmak,

Üniversitenin kamuoyundaki imajının güçlendirilmesine yönelik yazılı, görsel ve işitsel içeriklerin üretimi, tasarımı ve uygun mecralar aracılığıyla uygun bir şeklide yayımı noktasında belirleyici olmak,

Ulusal ve yerel basın ile ilişkilerin geliştirilmesi ve yönetimi sürecinde (basın bilgilendirme toplantısı yapılması, basın bülteni hazırlanması vb.) etkin bir rol oynamak.