haberler

Bağımsız Denetim Uygulamaları Eğitimi Tamamlandı

Merkezimizin  "Bağımsız Denetçilere Yönelik Sürekli Eğitim Programı" uygulaması Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu'nun 18/12/2018 tarih ve 65445614-799-E.2473 sayılı yazısı ile onaylanarak uygun görülmüştür. 

Bu kapsamda Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavirlere yönelik 27.11.2019-29.11.2019 tarihleri arasında 16 saat süreli olarak düzenlemiş olduğumuz "Bağımsız Denetim Uygulamaları Eğitimi" başarıyla tamamlanmıştır.

 


02 Aralık 2019