hakkımızda

Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Deontoloji Anabilim Dalı, Temel Tıp Bilimleri bünyesinde 19 Mart 1986 tarihinde kurulmuştur. Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığı kararı ile 28 Ekim 2010 tarihinde Anabilim Dalı’nın adı Tıp Tarihi ve Etik olarak düzenlenmiştir.

Anabilim Dalı derslerine 1982-1983 Eğitim Öğretim yılından başlayarak günümüze dek kurumun değerli öğretim üyeleri destek vermiştir. Dr. Şükrü KELEŞ (Ph.D.), 3 Ocak 2020 tarihinde Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı’ndan naklen atanmış ve Anabilim Dalı’nın ilk öğretim üyesi olarak göreve başlamıştır.

Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı, 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılından itibaren mezuniyet öncesi tıp eğitimine Tıp Etiği, Biyoetik ve Tıp Tarihi dikey koridoru zorunlu derslerinin yanı sıra seçmeli dersler (Dönem 1 - Eleştirel Film Okumaları: Sinemada Tıp ve Etik; Dönem 2 - Bilim Etiği; Dönem 3 - İnsan Hakları) ve seçmeli stajlar (Dönem 4 - Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği; Dönem 5 - Tıbbi Kompozisyon: Bilimsel Makale Okuma ve Yazma) ile katkı sağlamaktadır.

Sağlık Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans ve Doktora programlarına 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılından itibaren Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Araştırma Yayın Etiği ve Basic Issues in Bioethics dersleri ile destek verilmektedir.

Anabilim Dalı, eğitim çalışmaları ile birlikte Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu (HADYEK), Öz-Değerlendirme Kurulu, Müfredat Geliştirme Kurulu, Birim Kalite Komisyonu ve Mezuniyet Öncesi Psikolojik Danışmanlık Birimi’nin çalışmalarına katkı sunmaktadır.

Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı tarafından ilki 2020 yılında organize edilen KTÜ Biyoetik Konferansları serisi ile bilim toplumu üyeleri arasında etik bilincin gelişimine katkı sağlamak amaçlanmaktadır.