misyon ve vizyon

Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı’nın misyonu mesleğin etik değerlerini benimsemiş hekimler yetiştirmek için;

  • Tıp etiği ve biyoetik/uygulamalı etik ile ilgili çağdaş gelişmeleri izlemek ve söz konusu alana akademik katkıda bulunmak,
  • Tıbbın tarih öncesi çağlardan günümüze dek gelişimini tıp tarihi yöntem bilgisi ile değerlendirmek,
  • Tıp uygulamaları sırasında karşılaşılan etik ikilemlere yönelik doğru değerlendirme becerisi geliştirmek,
  • Bilimsel araştırmaların planlanması, yürütülmesi ve raporlanması aşamalarında karşılaşılan etik sorunları saptamak ve değersel içerikli sorunlara yönelik çözüm önerileri sunmak,
  • Etik kurullara, uzmanlık derneklerine ve bilimsel topluluklara etik danışmanlık vermektir.

Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı’nın vizyonu;

  • Etik bilgisinin mezuniyet öncesi ve sonrası tıp eğitimindeki önemini ve nitelikli bir etik eğitiminin olmazsa olmaz öğelerini göz önünde tutmak,
  • Tıp etiği ve biyoetik/uygulamalı etik alanlarında teorik ve saha araştırmalarına dayalı, niteliksel ve niceliksel, uluslararası ve yerel bilgi üreterek ilgili alana akademik katkıda bulunmak,
  • Anabilim Dalı’nın çalışma konularında bilimsel niteliği yüksek, ufuk açıcı, geleceğe yön verici ulusal ve uluslararası etkinlikler ve işbirlikleri gerçekleştirmek; bu tür çalışmalarda katılımcı olmak,
  • Tıp etiği ve biyoetik/uygulamalı etik alanında ulusal ve uluslararası öncü kurumlardan biri haline gelmektir.