kontrol ortamı

KONTROL ORTAMI
1. Etik Değerler ve Dürüstlük
2. Misyon, Organizasyon Yapısı ve Görevler
3. Personelin Yeterliliği ve Pperformansı
  • Performans Eğitim Takip Çizelgesi
4. Yetki Devri
  • Yetki Devri Formları
  • Görev Devir Formu