taşıt işletme birimi

 

PERSONELLER

   
Hasan ÖKSÜZ (Birim Sorumlusu)  Tekniker 377 21 23
Özer PANK Bilgisayar İşl. 377 21 24
Halit VARDAR Bilgisayar İşl. 377 21 24
Mehmet Akif ŞAHİN Şoför 377 21 24
Resul YAVUZ Şoför 377 21 24
Osman YILMAZ Şoför 377 21 24
Kahraman KARA Şoför 377 21 24
İbrahim PEHLİVAN Teknisyen Yrd. 377 21 24
Yücel TANDOĞAN Sürekli İşçi 377 21 24
Mehmet AYDIN Sürekli İşçi 377 21 24
Erdoğan YAĞCI Sürekli İşçi 377 21 24
Osman ÇOLAK Sürekli İşçi 377 21 24
Serkan TOPAL Sürekli İşçi 377 21 24
Pulat Cemil SONKAYA Sürekli İşçi 377 21 24
Ceyhun ÖZTÜRK Sürekli İşçi 377 21 24
Mustafa ŞENTÜRK Şoför 377 21 24
İbrahim ÇAKIROĞLU Şoför 377 21 24
Hüseyin AYDOĞDU Bilgisayar İşl.  377 21 24
Okan ŞİMŞEK Destek Personeli  377 21 24
Hüseyin Yasin ASAROĞLU Destek Personeli  377 21 24
GÖREVLERİ

-Rektörlüğümüz ve bağlı birimlerdeki tüm araçların (Çevre Düzenleme Birimlerinde kullanılan araçların idari yönetimi hariç) işletilmesi,
bakım ve onarım taleplerinin karşılanması,
-İşletmelerle ilgili malzeme, araç-gereç tespiti, temini, ihtiyaç yerlerine ulaştırılması ve takibi, Ulaştırma hizmetlerini ilgili mevzuat ve
yönetmelik hükümlerine uygun olarak yerine getirmek,
-Ulaştırma hizmetlerinde görevli personeli sevk ve idare etmek; taşıtları hizmete sevk etmek,
-Taşıtların bakım ve onarımlarını akaryakıt ve yağ ikmallerini, trafik tescillerini, muayene ve egzoz emisyon ölçümlerini, zorunlu mali
sorumluluk sigortaları ile ilgili işlemleri yapmak,
-Kurumun çalışma şartları ve mesai saatlerindeki değişikliklere bağlı olarak hizmetlerin aksatılmadan etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesi
amacıyla düzenleyici tedbirleri almak ve uygulamak,
-24 saat vardiya sistemiyle çalışan birimlerde görevli personelin ulaşım hizmetlerinin sağlamak,
-Başkan ve birim amiri tarafından verilen diğer görevleri yapmak.
-50 adet araç, 4 adet iş makinesi, 2 adet traktör, 1 adet itfaiye Daire Başkanlığımıza bağlı olarak Üniversitemizde hizmet vermektedir.