zemin etüt-keşif ve proje hazırlama birimi

PERSONELLER

   
Ali BALTA İnşaat Mühendisi  377 42 37
Alkan ALBAYRAK Makine Mühendisi  377 21 21
Filiz SEZEROĞLU Elektrik-Elektronik Mühendisi 377 20 24
Vursay ALTAŞ Jeoloji Mühendisi 377 35 55
Feyyaz MUSAOĞLU Harita Mühendisi 377 20 28