duyurular

10

Şubat

Araştırma Altyapıları (Laboratuvarlar) Veri Girişi

Yönetim Bilgi Sistemi Birimi

Üniversitemiz bünyesinde bulunan laboratuvarlara ilişkin veri girişlerinin Kalkınma Bakanlığı sistemine kayıt edilebilmesi için işlem sırası şöyle olacaktır;

  1. Laboratuvar adları, sorumlularının ad, soyad ve e-posta adreslerinin Rektörlük / Yönetim Bilgi Sistemi Birimine bildirilmesi (Son gün 8 Şubat 2016)
  2. Laboratuvar sorumlularına sisteme giriş şifrelerinin verilmesi ve sistemin tanıtılması (9 Şubat 2016)
  3. Laboratuvar sorumluları tarafından veri girişlerinin yapılması (Son gün 15 Şubat 2016)

Not: Laboratuvar sorumlularımıza sistemin nasıl kullanılacağı konusunda Rektörlük / Yönetim bilgi Sistemi Birimi tarafından gerekli danışmanlık desteği verilecek olup öncesinde dileyen laboratuvar sorumluları Kalkınma Bakanlığı tarafından gönderilen sistem kullanım kılavuzunu inceleyebilirler.

Kılavuz için tıklayınız