duyurular

05

Haziran

Birimlerimizin Veri Girişleri Hakkında

Yönetim Bilgi Sistemi Birimi

Tüm birimlerimizin Stratejik Plan Bilgi Sistemine eklenen yeni performans göstergelerini (2014-2015 Mayıs), 10 Haziran 2015 tarihine kadar girmeleri gerekmektedir.