duyurular

25

Mart

İl Paydaşlarımız Üniversitemizde

Yönetim Bilgi Sistemi Birimi

Üniversitemiz 2014-2018 Stratejik Planında yer alan “ Araştırma Kapasitesi Geliştirmek ve Teşvik Etmek “ amacına yönelik olarak  “Uygulama ve Araştırma Merkezlerinin Kamuoyuna Tanıtılması ve İlgili Paydaşlarla İş Birliğinin Artırılması” faaliyeti kapsamında Trabzon İl Planı Paydaşları Toplantısı 24 Mart 2016 tarihinde gerçekleştirildi.

25 kurum yöneticisinin katıldığı toplantıda, 22 uygulama ve araştırma merkezi müdürümüz tarafından merkezleri tanıtan sunumlar yapıldı. Rektörümüz Prof. Dr. Süleyman BAYKAL’ın başkanlık yaptığı toplantının ikinci bölümünde ise kurum yöneticilerimiz tarafından görüş ve öneriler dile getirilerek yapılabilecek çalışmalar istişare edildi.

KTÜ Uygulama ve Araştırma Merkezleri Tanıtım Kitapçığı için tıklayınız.