duyurular

12

Nisan

Kalkınma Bakanlığı İş Birliği Toplantısı Üniversitemizde “Strateji” Konuşulacak

Yönetim Bilgi Sistemi Birimi

Onuncu Kalkınma Planı, ülkemizin 2023 hedefleri doğrultusunda, toplumumuzu yüksek refah seviyesine ulaştırma yolunda önemli bir kilometre taşıdır. Gerek Onuncu Kalkınma Planı gerekse 64. Hükümet 2016 yılı Eylem Planında yer alan hedeflerden biri de kamu kurumlarında stratejik planlama çalışmaları ve bu çalışmaların koordinasyonlarının güçlendirilmesidir.

Bu kapsamda, Üniversitelerde Stratejik Planlama ve Onuncu Kalkınma Planı Üniversite Sorumlulukları konularını görüşmek ve üniversiteler için hazırlanan stratejik plan rehberini tanıtmak amacı ile Üniversitemiz – Kalkınma Bakanlığı iş birliğinde bir toplantı düzenlenmiştir. 14 Nisan 2016 tarihinde yapılacak toplantıya Kalkınma Bakanlığı’nın yanı sıra DOKAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı ve DOKAP İllerinde bulunan (Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Bayburt, Gümüşhane, Rize ve Artvin) üniversitelerimizin yöneticileri katılacaktır.