duyurular

03

Temmuz

KTÜ 2014-2018 Stratejik Planı 2014 Değerlendirme Raporu

Yönetim Bilgi Sistemleri Birimi

Üniversitemizin Değerli Mensupları;

6 Stratejik amaç, 29 stratejik hedef, 111 faaliyet ve 274 performans göstergesinin yer aldığı KTÜ 2014-2018 Stratejik Planı'nda 2014 yılı tamamlanmıştır. Gerçekleştirilen faaliyetler, stratejik planda yer alan sıralamaya göre, örnek fotoğraflar ve stratejik plan bilgi sistemine birimlerimizce girilmiş verilerle birlikte raporlanmış ve aşağıda sizlerle paylaşılarak görüş ve önerilerinize açılmıştır.

 KTÜ Rektörlüğü