duyurular

14

Mart

KTÜ 2015 Ödülleri Başvuru Süreci (Akademik-İdari Personel, Öğrenci)

Yönetim Bilgi Sistemi Birimi

Bilindiği üzere Üniversitemiz 2014-2018 Stratejik Planı kapsamında KTÜ Ödül Yönergesi hazırlanmış ve 2014 ödülleri verilmiştir. 

2015 yılındaki faaliyetleri kapsayacak olan KTÜ ödülleri için başvuru süreci aşağıda belirtilmiştir.

 

Ödül Türleri :

 1. Akademik Ödül
  • Fen ve mühendislik bilimleri
  • Sosyal ve beşeri bilimler
  • Sağlık bilimleri 
  • Eğitim bilimleri
 2. Genç Bilim ve Sanat İnsanı Ödülü
  • Fen ve mühendislik bilimleri
  • Sosyal ve beşeri bilimler
  • Sağlık bilimleri 
  • Eğitim bilimleri
 3. İdai Personel Başarı Ödülü
 4. Öğrenci Ödülü
  • Ulusal ve uluslararası yarışmalarda KTÜ'yü temsil ederek dereceye girenler
  • Sosyal amaçlı öğrenci etkinliklerinde bulunanlar
  • Faaliyetlerde bulunan öğrenci Kulüpleri
  • Akademik not ortalamasına göre dereceye girenler
 5. Akademik ve İdari Personel Hizmet Ödülleri
  • 25 hizmet yılını tamamlayan akademik ve idari personele bulundukları birim tarafından verilir. (Bu ödül için başvuru yapılmayacaktır.)
  • 40 hizmet yılını tamamlayan akademik ve idari personele KTÜ Rektörlüğü  tarafından verilir. (Bu ödül için başvuru yapılmayacaktır.)

 

Başvuru Tarihleri :

14-31 Mart 2016

Başvuru Şekli ve Yeri :

Her ödül türünün başvuru şekli KTÜ Ödül Yönergesi'nde belirtilmiş olup başvurular ilgili akademik yada idari birimler üzerinden yapılacaktır.

 • Akademik ve İdari ödüller için Personel Daire Başkanlığı,
 • Öğrenci Ödülü için Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

başvuru adresidir.

Ödül Töreni :

Ödül töreninin yapılacağı tarih ve yer KTÜ Yönetim Kurulu tarafından belirlenerek daha sonra ilan edilecektir.

 

KTÜ Ödül Yönergesi