haberler

Stratejik Planımızın 2021 Yılı Değerlendirildi

Rektörümüz Prof. Dr. Hamdullah ÇUVALCI başkanlığında toplanan Üniversitemiz Strateji Geliştirme Kurulu, KTÜ 2019-2023 Stratejik Planında tamamlanan 2021 yılına ait sonuçları değerlendirdi. Amaç ve hedeflerler üzerinden gerçekleştirilen toplantıda, iyileştirilmesi gereken performans göstergeleri için alınması gereken önlemler tartışıldı.


31 Mart 2022