birimlerimiz

Yazılım Birimi

Üniversitenin İdari ve Akademik bürolarında yapılan işlerin bilişim ortamına taşınması için yazılım planlamaları ve üretimi yapmak: Bilişim ortamında taşınması hedeflenen iş için planlama aşamasında işi talep eden birim ile iş akışı algoritmasının analizini birlikte yapıp konuya ilişkin yazılımı ihtiyaca uygun olarak geliştirmek.

Bilişim ortamına taşınan iş yazılımına;

 • Raporlama desteği,
 • Yazılımlar arası entegrasyon,
 • Kaynak, yapı, yazılım optimizasyonu,
 • Kullanıcı eğitimi,
 • Değişen teknoloji, mevzuat ve idari talepler doğrultusunda uygulanmakta olan yazılımları güncelleme,
 • Hata veya sorun çözümlemeleri

Personel Listesi

Fatih AYAN Yazılım Grubu Sorumlusu 0(462)377 1421 fatihayan@ktu.edu.tr
Ayhan MURAT Yazılım Grubu 0(462)377 1415 amurat@ktu.edu.tr

Büşranur ÇAKIR

Yazılım Grubu 0(462)377 1418 busranurcakir@ktu.edu.tr
Yasin ŞAHİN Yazılım Grubu 0(462)377 1419 yasinsahin@ktu.edu.tr
Elif ARAS Yazılım Grubu 0(462)377 1420 elifaras@ktu.edu.tr
Ertuğrul Dursun KAYIŞ  Yazılım Grubu 0(462)377 1467 ekayis@ktu.edu.tr
Gökhan GÜRSOY Yazılım Grubu 0(462)377 1412 gokhangursoy@ktu.edu.tr
Hasan ÇEBİ Yazılım Grubu 0(462)377 1414 cebihasan@ktu.edu.tr

 

Ağ Destek Birimi

 • Kampüs ağ altyapısının fiziksel kurulumunun sağlanması, düzenlenmesi ve bakımının yapılarak, 7/24  faal olmasının sağlanması,
 • Yeni fiziksel ağ bağlantılarının kurulması ve mevcut bağlantılarda oluşan arızalara yerinde ve zamanında müdahale edilerek düzeltilmesi
 • Ana Kampüs ve uzak kampüs içerisinde kullanılacak olan IOT(nesnelerin interneti) cihazları için IP adreslerinin organizasyonu yapılması.
 • Üniversite içerisinde kullanılan bina içi ve çevre güvenlik kameralarının ağ  organizasyonu ve yönetimi.
 • Bina girişleri için kullanılan kapı geçiş ve turnike sistemlerinin ağ organizasyonu ve yönetimi.
 • Yeni bina ,  bina içi onarım ve dış alan alt yapı çalışmaları vb. işlerin keşfinde,  Yapı İşleri Teknik Daire Başkanlığına destek vermek.

Personel Listesi

Ömer Faruk KOLAYLI Ağ Destek Grubu 0(462)377 1400 ofkolayli@ktu.edu.tr
Sinan ERTEN Ağ Destek Grubu 0(462)377 1454 serten@ktu.edu.tr
Mustafa KOCAMAN Ağ Destek Grubu 0(462)377 1456 mkocaman@ktu.edu.tr
Birol YAYLI Ağ Destek Grubu 0(462)377 1455 birolyayli@ktu.edu.tr
Erman YAZICI Ağ Destek Grubu 0(462)377 1460 ermanyazici@ktu.edu.tr
Ali Osman SAĞLAM Ağ Destek Grubu 0(462)377 alisaglam@ktu.edu.tr

 

Ağ ve Sistem Birimi

 

 • Ağ yönetimin sağlıklı çalışabilmesi için gerekli donanım ve yazılım altyapısının oluşturulması, mevcut aktif cihazların yazılım versiyonlarının tespiti ve güncellemesi.
 • İnternet kullanım trafiğinin merkezi sistemde sürekli gözlemlenmesi, ULAKBIM ağ trafiğinde dar boğaz olan yerler için hız artırımının planlanması, hataların analiz edilip raporlanması, aktif cihazların performans takibinin yapılarak problemli noktalara operasyon yapılarak sürekliliğin  sağlanması.
 • Akademik amaçlı IOT (nesnelerin interneti) cihazlarının yapılandırılması. Son kullanıcılara bu konu hakkından destek verilmesi.
 • Ip telefon santral sistemlerinin ağ  organizasyonu ve yönetimi.
 • Yeni bina ,  bina içi onarım ve dış alan alt yapı çalışmaları vb. işlerin keşfinde,  Yapı İşleri Teknik Daire Başkanlığına destek vermek.
 • Üniversite  ağını dünya standartlarında tutmak için gelişen teknolojiyi takıp ederek gereken revize plan ve programları yönetime bildirmek
 • Windows ve linux tabanlı sunucuların kurulum, yönetim ve denetimi
 • Sunucuların performans ölçümü,bakımı ve güncellenmesi
 • Sunucularda ilgili kullanıcılar için yetkilendirme yapılması
 • Sunucuların programlar aracılığıyla izlenerek (monitoring) sürekliliğinin ve güvenliğinin sağlanması
 •  Sunucuların yedekleme işlemleri
 • Veritabanı Cluster ve replikasyon sunucuları işletim sistemi yönetimi
 • Sanallaştırma ortamı yönetimi ve denetimi
 • Güvenlik duvarı yönetimi
 • VPN servisinin kurulumu ve yönetilmesi
 • Yayınlanan internet adreslerinin, alan adı sistemleri (DNS) aracılığıyla yönetimi
 • Vekil sunucu (Proxy) servisinin yönetim ve denetimi
 • 5651 sayılı kanun kapsamında log yönetimi, düzenlenmesi ve kontrolü
 • E-posta hesaplarının açılması ve kapatılması, sorun yaşayan kullanıcılara yardım
 • Kablosuz ağ kullanıcılarının hesaplarının yönetimi
 • Web tabanlı e-posta servisinin yönetimi
 • Diğer birimler ile eşgüdüm

Personel Listesi

Mevlüt TOPALOĞLU Ağ Grubu Sorumlusu 0(462)377 1452 mevlut@ktu.edu.tr
Tayfun BEKAR Ağ Grubu 0(462)377 1451 tayfunbekar@ktu.edu.tr
İnan ÖVEÇ Sistem Grubu 0(462)377 1462 iovec@ktu.edu.tr

Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) Birimi

EBYS ile gerek kurum içi birimlerimiz arasındaki yazışmalarımızı, gerekse diğer kamu kurum ve kuruluşları ile olan yazışmalarımızın bilgisayar ortamında yapılmasını sağlamaktadır. EBYS kullanılması ile birlikte;

 • Yazışmalarda standartlaşma,
 • Yazışmaların sevk, paraf ve onay sürelerinin kısalması,
 • Harcanan emek, zaman ve kırtasiye maliyetlerin tasarruf edilmesi,
 • Yazışmaların sağlıklı bir şekilde arşivlenmesi sağlanmaktadır.

Birimimiz EBYS grubu personelleri üniversitemizin akademik ve idari personellerine teknik destek hizmeti vermektedirler.

Personel Listesi

Osman BÜLBÜL EBYS Birim Sorumlusu 0(462)377 1468 osmanbulbul@ktu.edu.tr
Ahmet Akul KURT EBYS Birimi 0(462)377 1466 ahmetakulkurt@ktu.edu.tr

Teknik Destek Birimi

 • Üniversite akademik ve idari bürolarında bulunan bilgisayarların;
 • Donanım arıza taleplerinde arızanın tanımı ve  gerekiyorsa kullanıcıya yedek parça temin ettirip onarımın yapılması.
 • İşletim sistemlerinde meydana gelen problemlerin giderilmesi, gerekirse işletim sisteminin yeniden kurulması,
 • İnternet bağlantı problemlerinin giderilmesi,
 • İdari işlerde kullanılan programlara işletim sistemi ile uyumlu çalışması için destek vermek,
 • Bilgisayar Ağ (Network) grubuna destek vermek

Personel Listesi

Ozan AKYOL Teknik Destek Servis Sorumlusu 0(462)377 1430 ozanakyol@ktu.edu.tr
Aykut MEMİŞ Teknik Destek Servisi   aykutmb@ktu.edu.tr
Nedim ALEMDAĞ Teknik Destek Servisi 0(462)377 1435 nedimalemdag@ktu.edu.tr

Yazılım Destek Birimi

 • Dairemiz tüm birimleri ile organize bir şekilde iş akışlarını kontrol etmek,
 • https://roundcube.ktu.edu.tr/hesk/ adresinden gelen desteklere cevap vermek,
 • Tüm birimler için Hata veya sorun çözümlemelerini ilgili kişilere aktarmak

Personel Listesi 

Yusuf ÖZEN Yazılım Destek Sorumlusu 0(462)377 1410 yozen@ktu.edu.tr
Akif SÖNMEZ Yazılım Destek 0(462)377 1428 asonmez@ktu.edu.tr
Birgül ŞENGÜL Yazılım Destek  0(462)377 1417 birgul.sengul@ktu.edu.tr
Ahmet Akul KURT Yazılım Destek 0(462)377 1466 ahmetakulkurt@ktu.edu.tr

İdari Büro Birimi

 • Başkanlığın sekreterlik hizmetlerinin yürütülmesi
 • EBYS? den veya posta üzerinden gelen evraklarla ilgili ?EBYS Yazı İşleri? görevlerinin yürütülmesi
 • Resmi yazıların zimmetle teslimi, postaya verilmesi ile dosyalanması ve takibi işlemlerinin yürütülmesi
 • Personele yönelik yazışmaların yapılarak takip ve dosyalanması
 • Başkanlıkça verilen diğer görevlerin yürütülmesi
 • Rektörlük evrak takibi, posta işleri, sistem odası klima ve jeneratörün bakımının takibi ile dairenin diğer idari işlerinin yapılması.

Personel Listesi

Melih TEMEL Büro Memuru 0(462)377 1400 melihtemel@ktu.edu.tr
Adem UĞUŞ Büro Destek 0(462)377 1401 ademugus@ktu.edu.tr
Veysel Küçük Büro Destek 0(462)377 1439 veysel@ktu.edu.tr