haberler

Maçka Meslek Yüksekokulu ve USEC0018 Öğrencilerine Temel İSG Eğitimi Verildi.

İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimi tarafından  20.05.2024 ve 21.05.2024 tarihleri arasında Maçka Meslek Yüksekokulu ve USEC0018 öğrencilerine

Ekranlı araçlarla çalışma

Elle kaldırma ve taşıma 

Fiziksel risk etmenleri

Elektrik, tehlikeleri,riskleri ve önlemleri

Kişisel koruyucu donanım kullanımı

İş sağlığı ve güvenliği genel kuralları ve güvenlik kültürü

Güvenlik ve sağlık işaretleri

Çalışma mevzuatı ile ilgili bilgiler 

Çalışanların yasal hak ve sorumlulukları 

İşyeri temizliği ve düzeni

İş kazası ve meslek hastalığından doğan hukuki sonuçlar 

İş ekipmanlarının güvenli kullanımı 

İş kazalarının sebepleri ve korunma prensipleri ile tekniklerinin uygulanması 

Ergonomik risk etmenleri

Meslek hastalıklarının sebepleri

Hastalıktan korunma prensipleri ve korunma tekniklerinin uygulanması 

Biyolojik ve piskososyal risk etmenleri

İlk yardım

Tütün ürünlerinin zararları ve etkileri

Parlama,patlama,yangın ve yangından korunma

Tahliye ve kurtarma

Kimyasal risk etmeleri

Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin  Usul ve Esasları Hakkından Yönetmelikte belirtilen eğitim konularını 

Eğitimenlerimiz

Dr. Öğr. Üyesi Abdullah Hakan KURT  

Öğr. Gör. Dr. Tarık ASLAN  

Öğr. Gör. Ufuk DOĞRU  

Öğr. Gör. Hüseyin GÜZELCİK

Turan İNCE

Ömer Yetim

Seçil ŞENER 

tarafından İBBF ek bina amfi 3 salonunda yüz yüze eğitim verildi.


21 Mayıs 2024