hakkımızda

Karadeniz Teknik Üniversitesi Senatosu’nun 25.02.2021 tarih ve 317 sayılı kararı ile kurulan ve bundan önceki faaliyetlerini, KTÜ Enformasyon Müdürlüğü çatısı altında yürüten Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü; kurum kültürü, itibarı ve hedeflerini etkin bir biçimde yansıtacak iletişim faaliyetlerinin, ulusal ve uluslararası standartlardaki kurumsal yapı çerçevesinde yürütülmesi amacıyla tüm iç ve dış paydaşlarıyla karşılıklı ve uzun vadeli güven ilişkisine dayalı evrensel etik ilkelerinden hareket etmektedir. Karadeniz Teknik Üniversitesi bünyesinde kurulan Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü (KİK) kurumsal değerlere uygun bir iletişim modelinin ve kurumsal iletişim stratejisinin belirlenmesi; Üniversitenin vizyon, misyon ve kalite politikaları çerçevesinde, kurum içi ve kurum dışı hedef kitlesine yönelik faaliyetlerin verimli bir biçimde yürütülmesi saiklerinden yola çıkmakta ve bu yolda emin adımlarla ilerlemeyi planlamaktadır.