ilkeler ve prensipler

Çalışma İlkeleri

a) Ulusal ve yerel basına gönderilecek her türlü duyuru, bilgi, davet en az 15 gün öncesinde Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü’ne bildirilmelidir.

b) Rektörlük Makamı haricindeki birim etkinliklerinin (konferans, kongre, sempozyum, çalıştay, söyleşi vb.) davetiye dağıtımı ilgili birim tarafından gerçekleştirilecektir.

c) Üniversitemiz birimleri, yapılması Rektörlük Makamınca uygun görülen etkinlikler için tasarlanmasını istedikleri afiş, broşür, davetiye, teşekkür belgesi vb. çalışmaların içeriklerini en az 14 gün, katalog ve broşür tasarımları için ise en az 30 gün önce taleplerini koordinatörlüğe ulaştırmalıdır.

ç) Üniversitemiz öğrenci kulüplerinin tüm talepleri, sorumlu öğretim üyeleri aracılığıyla ve yazılı olarak koordinatörlüğe bildirilmelidir.

d) Üniversitemiz logosunda kullanılan renklerin kodlarını içeren kurumsal kimlik kılavuzu web sayfamızda yer almakta olup Üniversitemiz logosunun doğru kullanılması için gerekli dikkat ve özen gösterilmelidir.

e) Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü’nün, koordinatörlüğe ait bilgisayar, projeksiyon cihazı, ses sistemi, video- kamera, fotoğraf makinesi gibi demirbaş eşyaları kullanma taleplerini karşılama yükümlülüğü bulunmamaktadır.

f) Üniversite personelinin birinci dereceden akrabalarının vefat haberleri veya çocuklarının doğum haberleri, ilgili birim İletişim Temsilcileri tarafından koordinatörlüğe bildirilmelidir.

g) Üniversite personeli e-gazetede veya medyada yer almasını istediği etkinlik veya bireysel başarıları (proje kabulü, ulusal/uluslararası kongrelerde sunum, yerel yönetimler ile iş birliği vb.) ilgili birim İletişim Temsilcisi tarafından koordinatörlüğe bildirilmelidir. 

h) Birim ve Fakültelerin prodüksiyon gerektiren etkinlik talepleri en az 30 gün önce koordinatörlüğe bildirilmelidir.