kişisel veri

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kişisel veriyi, kimliği belirli ya da belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi olarak tanımlanmıştır.