veri güvenliğine ilişkin yükümlülükler

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun veri güvenliğine ilişkin 12. maddesine göre Üniversitemiz;

  • Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek,
  • Kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek,
  • Kişisel verilerin muhafazasını sağlamak

ile yükümlüdür.

Bu yükümlülüklerinin yerine getirilmesi amacıyla uygun güvenlik düzeyinin temin edilmesine yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirlerin alınması zorunludur.