veri sorumluları siciline kayıt yükümlülüğü

Veri Sorumluları Sicili (VERBİS), veri sorumlularının kayıt olmak zorunda oldukları ve veri işleme faaliyetleri ile ilgili bilgileri beyan ettikleri bir kayıt sistemidir. Veri sorumlularının, Kurulun gözetiminde Başkanlık tarafından tutulmakta olan Veri Sorumluları Siciline kaydolmaları zorunludur. Dolayısıyla veri sorumlularının kimler olduğunun kamuya açıklanması ve bu yöntemle kişisel verilerin korunması hakkının daha etkin şekilde kullanılması hedeflenmektedir. Bu doğrultuda Karadeniz Teknik Üniversitesi, VERBİS sistemine kayıt işlemini tamamlamış bulunmaktadır.

KTÜ VERBİS Bilgileri İçin TIKLAYINIZ