doktora tezleri

 

Fen Bilimleri Enstitüsü Maden Mühendisliği Anabilim Dalı'nda tamamlanmış DOKTORA tezleri:
( Danışman hocaların ünvanları tezin kabul tarihindeki ünvanlara göre yazılmıştır. )
( Sıralandırma en son kabul tarihine göre yapılmıştır. )

 

ADI SOYADI TEZİN ADI DANIŞMAN KABUL TARİHİ
Melek Hanım BEŞER Tekrarlı Yükler Altında Kayaçların Deformasyon Özelliklerinin İncelenmesi Prof. Dr. Kerim AYDINER 19.02.2024
Elif YILMAZ Elektronik Atıklardan Metallerin Geri Kazanımı İçin Yeni Reaktif Sistemlerinin Araştırılması Prof. Dr. Hacı DEVECİ 27.12.2023
Mohammad Reza AMIRI Granit, Cam, Cüruf Ve Beton Atıklarının Aşındırıcılı Su Jeti ile Doğal Taş Kesmede Aşındırıcı Olarak Kullanımı Prof. Dr. Gökhan AYDIN 14.09.2023
Şener ALİYAZICIOĞLU Trabzon Araklı Kalker Ocağındaki Kaya Şevleri Duraylılığının Bulanık Mantık Sistemi ile Modellenmesi Prof. Dr. Ayhan KESİMAL 10.04.2023
Abdou Azizi YOUPOUNGAM Amalgamlama Atıklarından Cıva Uzaklaştırma ve Altın Kazanım Yöntemlerinin Araştırılması Prof. Dr. İbrahim ALP 03.04.2023
Fırat AHLATCI Atık Kesici Uçlardan Metallerin Geri Kazanımı Doç. Dr. Ersin Yener YAZICI 04.10.2022
Serkan İNAL Farklı Türde Kayaçların Dairesel Testereli Kesme Makinesi ile Kesiminde Kesici Aşınması ve Kesme Kalitesinin Belirlenmesi Prof. Dr. Kerim AYDINER 01.09.2022
Boulama Omar Yacine Lawan IBRAHIM Elektronik Atıklardan Metallerin Geri Kazanımı İçin Yeni Hidrometalurjik Yöntemlerin Araştırılması Prof. Dr. Hacı DEVECİ 31.08.2022
Serkan KAYA Aşındırıcılı Su Jeti ile Doğal Taş Kesmede Alternatif Aşındırıcıların Performanslarının Deneysel İncelenmesi Prof. Dr. Gökhan AYDIN 22.08.2022
İlker ERKAN Balıkesir Sındırgı Alunitli Kaolinlerinden Naoh Kullanılarak Sülfat (So4-2) Uzaklaştırılması Prof. Dr. İbrahim ALP 21.01.2021
Sadiye KANTARCI Yüzey Aktif Reaktiflerle Liç Çözeltilerinden Cıvanın Uzaklaştırılması Prof. Dr. İbrahim ALP 21.02.2020
Tekin YILMAZ Asit Nötralize Edici Malzemeler Kullanılarak Sülfürlü Atıklardan Duraylı Macun Dolgu Üretiminin Araştırılması Doç. Dr. Bayram ERÇIKDI 15.06.2019
Gökhan KÜLEKÇİ Karadeniz Bölgesi`Ndeki İnşaat Yıkıntı Atıklarının Agrega Yerine Kullanılabilirliğinin ve Madencilikte Kullanım Alanlarının Araştırılması Prof. Dr. Ali Osman YILMAZ 21.06.2018
Serdar YAŞAR Kayaç Kesilebilirliğinin Tayini İçin Düşey Kayaç Kesme Setinin Geliştirilmesi Prof. Dr. Ali Osman YILMAZ 11.01.2018
Orkun KANTARCI Granitik Kayaçların Fiziko-Mekanik Ve Mineralojik Özelliklerinin Patlatılabilirliğe Etkisinin Araştırılması Prof. Dr. Ayhan KESİMAL 29.12.2017
Emine YOĞURTCUOĞLU Oksitlenmiş Refrakter Au/Ag Cevherlerinin Siyanürlenmesinde Öğütme ve Alkali İşlemin Etkisi Prof. Dr. İbrahim ALP 17.01.2017
Eren KÖMÜRLÜ Çeşitli Mühendislik Polimerlerinin Kaya Saplama Malzemesi Olarak Kullanılabilirliğinin Araştırılması Prof. Dr. Ayhan KESİMAL 18.07.2016
Kadir KARAMAN Tünel Uygulamalarında Kullanılan Kaya Dayanım Parametrelerinin Dolaylı Yöntemlerle Tahmini Prof. Dr. Ayhan KESİMAL 07.07.2015
Mehmet ÇAPİK Cankurtaran ve Salmankaş Tünellerindeki Kayaçların Delinebilirlik, Aşındırıcılık, Mekanik Ve Petrografik Özelliklerinin Araştırılması, Net Delme Hızı ve Bit Tüketimi ile İlişkilendirilmesi Prof. Dr. Ali OSman YILMAZ 25.6.2014
İbrahim ÇAVUŞOĞLU Kimyasal Katkıların Uçucu Küllü Dolgularda Etkilerinin Araştırılması Prof. Dr. Ali Osman YILMAZ 12.3.2013
Ersin Yener YAZICI Elektronik Atıklardan Metallerin Fiziksel ve Hidrometalurjik Yöntemlerle Geri Kazanımı Doç.Dr.Hacı DEVECİ 16.11.2012
Gökhan AYDIN Kesici Disklerin Kayaç Kesme Performansının Araştırılması ve Performans Tahminine Yönelik Modellerin Geliştirilmesi Doç. Dr. Kerim AYDINER 8.11.2012
Ercan ŞAHİNOĞLU Kömürün Yağ Aglomerasyonu Yöntemi ile Temizlenmesinde Bitkisel Atık Yağların ve Ses Ötesi Dalgaların Kullanılabilirliği Doç. Dr. Tuncay USLU 29.6.2012
İzzet KARAKURT Aşındırıcı Su Jeti (Asj) ile Kayaç Kesmede Parametrik Değişimlerin ve Malzeme Dokusal Özelliklerinin Kesme Performansı Üzerindeki Etkilerinin Araştırılması Yrd.Doç.Dr. Kerim AYDINER 21.10.2011
Ferdi CİHANGİR Aktifleştirilmiş Yüksek Fırın Cürufunun Macun Dolguda Bağlayıcı Olarak Kullanılabilirliğinin Araştırılması Prof.Dr. Ayhan KESİMAL 12.07.2011
Oktay CELEP Refrakter Cevherlerden Siyanür Liçi ile Altın ve Gümüş Kazanımında Alkali Ön İşlemlerin Uygulanması Doç.Dr. İbrahim ALP 30.05.2011
Tuğba TÜRK Manyetit Çekirdekli Fe-Hidrotalsit ile Sulardan Arsenik Giderimi Yrd. Doç. Dr. İbrahim ALP 02.10.2009
Nurcihan CERYAN Taşönü Kalker Ocağındaki (Trabzon) Kaya Şevleri Duraylılığının Olasılık Yöntemle Analizi ve Kazılabilirlik Prof.Dr.Ayhan KESİMAL 20.08.2009
Bayram ERÇIKDI Mineral ve Kimyasal Katkı Maddelerinin Macun Dolgu Performansına Etkisi Prof.Dr.Ayhan KESİMAL 24.06.2009