yüksek lisans tezleri

 

 

Fen Bilimleri Enstitüsü Maden Mühendisliği Anabilim Dalı'nda tamamlanmış YÜKSEK LİSANS tezleri:
( Danışman hocaların ünvanları tezin kabul tarihindeki ünvanlara göre yazılmıştır. )

( Sıralandırma en son kabul tarihine göre yapılmıştır. ) 
 
 
YAZAR TEZİN ADI DANIŞMAN KABUL TARİHİ
Abdulbagi Hassan Abdallah MOHAMED Amino Asit Liç Çözeltisinden Altın ve Cıva’nın Seçici Geri Kazanımı Prof. Dr. İbrahim ALP 25.01.2024
Büşra DEMİR AVCI  Kömür Tüketiminden Kaynaklanan Sera Gazı Emisyonları ve Emisyon Tahminine Yönelik İstatistiksel Modellerin Geliştirilmesi Prof. Dr. İzzet KARAKURT 10.01.2024
Oumar YOUSSOUF MAHAMAT TAHİR Dönüşüm Faktörü Ve Dayanım Oranının Bazalt Kayacının ve Bazalt Agregalı Betonun Dayanım Tahmininde Kullanımı Doç. Dr. Kadir KARAMAN 12.05.2022
Aysa MOSLEMIYEKAN Sensör Temelli Ayırıcılarla Minsur S.A. San Rafael Kasiterit Cevherinin Zenginleştirilmesi Prof. Dr. İbrahim ALP 16.04.2021
Furkan YILDIRIM Fosil Yakıt Kaynaklı Karbondioksit Emisyonlarının Çoklu Regresyon Analiziyle Modellenmesi ve Tahmini: Brıcs Ve Mınt Ülkeleri Örneği Doç. Dr. İzzet KARAKURT 26.11.2020
Sümeyye ERTEN KÖSE Sert Kaya Kütlelerinin Patlatma ile Kazısında Unvan Yetki Ve Sorumlulukların İncelenmesi Doç. Dr. Kadir KARAMAN 14.01.2020
Deus Albert MSUMANGE İyon Değiştirici Reçineler Kullanılarak Yüksek Bakır İçeren Cevherlerden Altın Kazanımı Prof. Dr. Hacı DEVECİ 29.06.2019
Saleban Mohamed MUSE Refrakter Altın Cevherlerinin Basınç Oksidasyonu Doç. Dr. Ersin Yener Yazıcı 26.06.2019
Mert KUZU Refrakter Cevherlerden Altın Kazanımında Liç Performansının Arttırılması Doç. Dr. Ersin Yener Yazıcı 26.06.2019
Aknur BAKHYTZHAN Agrega Özelliklerinin Betonda Alkali Silika Reaksiyonu Üzerindeki Etkisinin Araştırılması Doç. Dr. Kadir KARAMAN 28.05.2019
Mürsel ORAK Atık Kesici Uçlardan Oksitleyici Asit Liçi ile Metallerin Geri Kazanımı Prof. Dr. Hacı DEVECİ 04.01.2019
Taha BOYRAZ Kalsine Fe-Hidrotalsit (K-Feht) Kullanarak Sulardan Arseniğin Giderilmesi Yrd. Doç. Dr. Tuğba TÜRK 25.05.2017
Melek Hanım BEŞER Tekrarlı Yüklemenin Tefrit Kayacının Dayanım Üzerindeki Etkisi Doç. Dr. Kerim AYDINER 10.01.2017
Banu YAYLALI Piritik Atıklardan Kobalt Kazanımı Prof. Dr. Hacı DEVECİ 01.01.2017
Serkan KAYA Su Jetiyle Kayaç Kesmede Çeşitli Aşındırıcıların Kullanımı Doç. Dr. Gökhan AYDIN 22.12.2016
Pelin ALTINKAYA Refrakter Gümüş Cevherinden Tiyosülfat Liçi ile Gümüşün Kazanımı Yrd. Doç. Dr. Oktay CELEP 16.11.2016
Batnyam BATMUNKH Maçka Ve Çaykara (Trabzon) Karayolu Tünellerindeki Kayaçların Delinebilirlik Özelliklerinin Araştırılması Yrd. Doç. Dr. Mehmet ÇAPİK 18.10.2016
Elif KOÇ Siyanür Liçi Çözeltilerinden Metallerin Çöktürülmesi ve Siyanürün Geri Kazanımı Prof. Dr. Hacı DEVECİ 03.06.2016
Fırat AHLATCI Bakır Ve Pirit İçeriği Yüksek Cevher ve Konsantrelerden Tiyosülfat Liçi ile Altın/Gümüş Kazanımı Yrd. Doç. Dr. Ersin Yener YAZICI 03.06.2016
Yunus AKYOL Macun Dolguda Mikroyapının Dayanım ve Duraylılık Özelliklerine Etkisinin Araştırılması Yrd. Doç. Dr. Ferdi CİHANGİR 12.05.2015
Sinan OCAK Atıklardan Şlam Uzaklaştırmanın Macun Dolgu Dayanım ve İşlenebilirlik Özelliklerine Etkisi Yrd. Doç. Dr. Ferdi CİHANGİR 19.03.2015
Arman EHSANİ E-Atıkların Liçinden Elde Edilen Çözeltilerden Bakırın Elektroliz ve Çöktürme ile Kazanımı Prof. Dr. Hacı DEVECİ 11.06.2014
Ercüment KOÇ Trabzon İli ve Çevresinden Alınan Doğal Taşların Agrega Malzemesi Olarak Kullanılabilirliğinin Araştırılması Prof. Dr. Ali Osman YILMAZ 23.05.2014
Muhammet İZKİ Kastamonu Küre Bakır Cevherindeki Cevher Zenginleştirme Atıklarının Macun Dolgu Malzemesi Olarak Kullanılabilirliğinin İncelenmesi Yrd. Doç. Dr. Bayram ERÇIKDI 09.07.2013
Gökhan KÜLEKÇİ Mermer ve Tuğla Atıklarının Macun Dolguda Kullanılabilirliğinin Araştırılması Yrd. Doç. Dr. Bayram ERÇIKDI 28.05.2013
Serdar YAŞAR Doğu Karadeniz Bölgesinde Bulunan Çeşitli Kayaların ve Cevherlerin Kazılabilirlik Özelliklerinin İncelenmesi Prof. Dr. Ali Osman YILMAZ 28.05.2013
Tekin YILMAZ Numune Boyutunun Macun Dolgu Dayanımına ve Ultrasonik P-Dalga Hızına Etkisi Yrd. Doç. Dr. Bayram ERÇIKDI 30.04.2013
Hakan BAKİ Atık Tane Boyutunun Sülfürlü Atıklardan Hazırlanan Macun Dolgu Performansına Etkisi Yrd. Doç. Dr. Bayram ERÇIKDI 28.03.2013
Eren KÖMÜRLÜ Kaya ve Taneli Malzemelerde Yanal Gerilmelerin Tahkimat Tasarımı Üzerindeki Etkileri Prof. Dr. Ayhan KESİMAL 29.05.2012
Ahmet Deniz BAŞ Atık Devre Kartlarının Bakırın Biyoliç ve Kimyasal Liç Yöntemleriyle Geri Kazanımı Doç. Dr. Hacı DEVECİ 29.05.2012
Alp TURAN Macun Dolguda Kesme Dayanım Parametrelerinin Dolgu Dayanımı Açısından İncelenmesi Prof. Dr. Ayhan KESİMAL 09.06.2011
Sadiye YÜCE Pirit Külü ve Bakır Curufu Atıklarının Ağır Ortam Malzemesi Olarak Kömür Yıkamada Kullanılabilirliğinin İncelenmesi Doç. Dr. İbrahim ALP 14.07.2011
Şener ALİYAZICIOĞLU Örnek Bir Bakır Madeninin Surpac Programı İle Modellenmesi Prof. Dr. Ayhan KESİMAL 24.06.2011
Serkan İNAL Aşındırıcı Katkılı Su Jeti İle Kesmede ÇAlışma Parametreleri ve Kayaç Özelliklerinin Kesme Kalitesi Üzerindeki Etkilerinin Araştırılması Yrd. Doç. Dr. Kerim AYDINER 23.06.2011
Selçuk BAL Kayaçlarda fiziko-mekanik ve mineralojik özelliklerin betonda alkali silika reaksiyonuna etkisi Prof. Dr. Ayhan KESİMAL 15.06.2011
Kadir KARAMAN Taşönü (Trabzon-Araklı) kalker ocağındaki şevlerin duraylılık açısından incelenmesi Prof.Dr.Ayhan KESİMAL 03.06.2011
Mehmet YAVUZ Kömürün Yağ Aglomerasyonu Yöntemi ile Temizlenmesinde Atık Motor Yağlarının Kullanılabilirliği Doç.Dr.Tuncay USLU 11.11.2010
Ümit GÖRGÜLÜ Doğu Karadeniz Bölgesindeki Bazı Granitler İçin Optimum Kesme Koşullarının Belirlenmesi Yrd.Doç.Dr.Kerim AYDINER 06.02.2009
Enver ÇAPA Trabzon Havaalanı Uçak Hareketlerinin Yakın Yerleşim Birimleri Üzerindeki Çevresel Etkileri Prof.Dr. Ayhan KESİMAL 29.07.2008
Mehmet ÇAPİK Harşit (Giresun) Granitlerinin Mermer Olarak Kullanılabilirliğinin İncelenmesi Doç. Dr. Ali Osman YILMAZ 17.07.2008
Gökhan AYDIN Kömür kökenli metanın kullanım teknolojileri ve enerji üretiminden kaynaklanan antropojenik metan emisyonlarının analizi Prof.Dr. Ayhan KESİMAL 16.07.2008
İlker ERKAN Reşadiye Bentonitinin Amin İle Modifikasyonu ve Epoksi Bazlı Nanokompozit Malzeme Üretimi Yrd.Doç.Dr. İbrahim ALP 19.06.2008
İzzet KARAKURT Aşındırıcı Su Jeti Kesme Sistemlerinin Kayaç Kesme Performanslarının Araştırılması Yrd.Doç.Dr.Kerim AYDINER 31.01.2007
Ercan ŞAHİNOĞLU Müzret (Artvin-Yusufeli) Kömürünün Yağ Aglomerasyonu İle Temizlenmesi Yrd.Doç.Dr.Tuncay USLU 13.07.2006
Ferdi CİHANGİR Bir kalker ocağında patlatmalı kazılardan kaynaklanan yer titreşimi ve hava şoku etkilerinin istatistiksel analizi Prof.Dr. Ayhan KESİMAL 03.02.2006
Oktay DURMUŞ Yoroz Tüneli Kazısında Patlatmadan Kaynaklanan Titreşimlerin Ölçümü Ve Çevresel Etkilerinin Değerlendirilmesi Prof.Dr. Ayhan KESİMAL 14.09.2005
Ersin Yener YAZICI Atık Sulardaki Siyanürün Hidrojen Peroksit, Aktif Karbon Adsorpsiyonu Ve Ses Ötesi Dalgalarla Uzaklaştırılması Yrd.Doç.Dr. Hacı DEVECİ 07.07.2005
İbrahim ÇAVUŞOĞLU Harşit Çayından Elde Edilen Kırılmış Dere Malzemesinin Beton Agregası Olarak Kullanılabilirliğinin İncelenmesi Yrd.Doç.Dr. Ali Osman YILMAZ 07.07.2005
Oktay CELEP Mastra Ve Kaletas (Gümüşhane) Cevherlerinden Altın Kazanımı Yrd.Doç.Dr. İbrahim ALP 07.07.2005
Bayram ERÇIKDI Araklı-Taşönü Kalker Ocağında Yapılan Atımların Çevresel Etkilerinin Değerlendirilmesi Prof.Dr. Ayhan KESİMAL 17.08.2004
Recep KAYA Karadeniz Sahil Yolu Projesi kapsamında İşletilen Trabzon-Bulak Taşocağında Yapılan Patlatmaların Çevresel Değerlendirmesi Doç. Dr. Ayhan KESİMAL 23.03.2004
Tuğba YILMAZ Yomra Kayabaşı Masif Sülfid Cu-Pb-Zn Cevherinin Flotasyon Yöntemiyle Zenginleştirilmesi Yrd.Doç.Dr. İbrahim ALP 23.01.2004
Erol YILMAZ Sülfit İçeren Maden Atıklarından Hazırlanan Çimentolu Macun Dolgu Örneklerinin Dayanım Özelliklerinin İncelenmesi Doç.Dr. Ayhan KESİMAL 01.12.2003