komisyonlar

YAYIN ve AKADEMİK TEŞVİK İNCELEME DEĞERLENDİRME KOMİSYONU

 
 • Prof. Dr. Yasin ALEMDAĞ (Başkan)
 • Doç. Dr. Burak MARKAL
 • Doç. Dr. Nurhan Gürsel ÖZMEN
 • Doç. Dr. Mert GÜLÜM (Bölüm Başkan Yardımcısı)
 • Dr. Öğretim Üyesi Mehmet SEYHAN
Görev Kapsamı:

İlgili bilimsel veri tabanları üzerinden Bölüm adresli olarak yapılan her türden yayınları izlemek ve tasnif etmek. Belirli dönemler itibarıyla yayınlar açısından bölüm performansını tespit etmek ve bunu raporlamak. Akademik teşvik başvurularını inceleyip gerekli değerlendirmeyi yapmak. Bölümün uluslararası düzeyde yayın potansiyelinin geliştirilmesine yönelik önerilerde bulunmak. Gerek duyulduğunda alt komisyonlar kurmak ve görev dağılımı yapmak. Konu ile ilgili olarak Bölüm Akademik Kurul toplantılarında bilgilendirme yapmak.

 

İŞ GÜVENLİĞİ ve BÖLÜM MEKÂN/LABORATUVAR BAKIM/ONARIM TESPİT KOMİSYONU

 
 • Prof. Dr. Murat AYDIN (Başkan)
 • Prof. Dr. Hasan GEDİKLİ
 • Doç. Dr. Hüccet KAHRAMANZADE
 • Doç. Dr. Cevdet DEMİRTAŞ
 • Dr. Öğretim Üyesi Yunus Emre KARABACAK
 • Arş. Gör. Doğan ACAR
 • Arş. Gör. Muzaffer Tacettin KÜLLAÇ
 • Arş. Gör. Furkan Erman KAN
 • Arş. Gör. Durukan Burak DİLEK
 • Arş. Gör. Muhammet UZUN
 • Mühendis İrfan KOTAN
 • Tek. Levent DEMİR
 • Tek. Kadir DEMİR
 • Tek. Mevlüt AKÇAİR
 • Tek. Salih MEMİŞ

Görev Kapsamı:

Bölümde iş güvenliği ile ilgili alınması gereken önlemleri ve bunların mevzuata uygunluğunu tespit etmek. Bölümün derslik ve diğer ortak kullanım alanları ile laboratuvarlarda ortaya çıkabilecek problemleri ve arıza, hasarları tespit etmek ve gerekli düzeltici faaliyetler için bölüm başkanlığına rapor etmek. Bölüm envanterindeki laboratuvar cihazları ile dersliklerdeki sıra, tahta, bilgisayar, data-show vb. araç gereçlerde yaşanabilecek olası sorunları tespit ederek raporlandırmak. Gerek duyulduğunda alt komisyonlar kurmak ve görev dağılımı yapmak. Konu ile ilgili olarak Bölüm Akademik Kurul toplantılarında bilgilendirme yapmak.

 

BÖLÜM TEKNİK/SOSYAL FAALİYET ve ÖĞRENCİ İLİŞKİLERİ KOMİSYONU

 
 • Prof. Dr. Tülin BALİ (Başkan)
 • Prof. Dr. Zehra ŞAHİN
 • Prof. Dr. Mustafa SARIOĞLU 
 • Prof. Dr. Hasan BAŞ
 • Doç. Dr. Hüccet KAHRAMANZADE
 • Doç. Dr. Cevdet DEMİRTAŞ
 • Arş. Gör. Dr. Mustafa Yavuz COŞKUN
 • Arş. Gör. Muhammet Ali BEŞİRBEYOĞLU
 • Arş. Gör. Derya KARAMAN
 • Arş. Gör. Sadun KARABIYIK
 • Arş. Gör. Cansu AY GÖKÇE
 • Arş. Gör. Tekmile CÜREBAL
Görev Kapsamı:

Lisans öğrenimine yönelik olarak bölüm dışı paydaşlar ve firmalar tarafından bölümde verilecek olan seminer ve toplantıları programlamak ve organize etmek. Kariyer günlerine bölümü temsilen katılmak. Bölümde akademisyen-öğrenci-mezun ilişkilerinde yönlendirici olmak, öğrencileri bilimsel ve etik değerler hakkında bilgilendirmek. Bölümdeki öğrenci kulüplerinin faaliyetlerini denetlemek. Sosyal ve teknik içerikte faaliyetler planlamak ve organize etmek. Gerek duyulduğunda alt komisyonlar kurmak ve görev dağılımı yapmak. Konu ile ilgili olarak Bölüm Akademik Kurul toplantılarında bilgilendirme yapmak.

 

EĞİTİM-ÖĞRETİM-MÜFREDAT ve MÜDEK KOMİSYONU

 
 • Prof. Dr. Hasan SOFUOĞLU (Başkan, Anabilim dalı başkanı)
 • Prof. Dr. Mehmet Emin ARICI (Anabilim dalı başkanı)
 • Prof. Dr. Gençağa PÜRÇEK (Anabilim dalı başkanı)
 • Prof. Dr. Yücel ÖZMEN (Anabilim dalı başkanı)
 • Prof. Dr. Levent GÜMÜŞEL (Anabilim dalı başkanı)
 • Prof. Dr. Olkan ÇUVALCI (Anabilim dalı başkanı)
 • Prof. Dr. Zehra ŞAHİN (Anabilim dalı başkanı)
 • Prof. Dr. Yasin ALEMDAĞ (Bölüm başkanı)
 • Doç. Dr. Hakan BAYRAKTAR
 • Dr. Öğretim Üyesi Özgür AYDIN
 • Arş. Gör. Mehmet SAĞLAM
 • Arş. Gör. Dr. Mustafa Yavuz COŞKUN
 • Arş. Gör. Oğuz Kaan YAĞCI
 • Mak. Müh. Erkut ÇELEBİ (TTSO)
 • Mak. Müh. Sinan KOÇ (MMO)
 • Mak. Müh. Fatih Suat OYMAN (Sanayici)
Görev Kapsamı:

Bölümde yürütülmekte olan lisans ve lisansüstü eğitim-öğretim faaliyetini müfredat açısından takip etmek. Müfredatın güncel kalmasına yönelik olarak uluslararası standartlara olan yakınlığını tespit etmek. Dış paydaşlar ile iletişim sağlamak ve buna göre müfredata dâhil olması istenen yeni dersler ve faaliyetler hakkında değerlendirme yapmak ve görüş bildirmek.

 

MÜDEK KOMİSYONU

 • Prof. Dr. Mehmet Emin ARICI (Başkan)
 • Prof. Dr. Tülin BALİ
 • Prof. Dr. Ertan BAYDAR
 • Prof. Dr. Burhan ÇUHADAROĞLU
 • Prof. Dr. Tevfik KÜÇÜKÖMEROĞLU
 • Prof. Dr. Yücel ÖZMEN
 • Dr. Öğretim Üyesi Mehmet SEYHAN
 • Arş. Gör. Aleyna AĞIRMAN KALCA
 • Arş. Gör. Soner BİRİNCİ (Araş. Görevlileri Koordinatörü)
 • Arş. Gör. Oğuz Kaan YAĞCI
 • Arş. Gör. Furkan Erman KAN
 • Arş. Gör. Ayşe Candan CANDERE
 • Arş. Gör. Tekmile CÜREBAL
 • Arş. Gör. Muhammet UZUN
Görev Kapsamı:

Akreditasyon işlemlerini yürütmek. MÜDEK kapsamında bölüm içerisinde yapılması gereken bütün işlemleri organize ederek gerekli uyarıları yapmak. Gerek duyulduğunda alt komisyonlar kurmak ve görev dağılımı yapmak. Konu ile ilgili olarak Bölüm Akademik Kurul toplantılarında bilgilendirme yapmak.

 

ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME KOMİSYONU

 • Prof. Dr. Yücel ÖZMEN (Başkan)
 • Doç. Dr. Burak MARKAL
 • Dr. Öğretim Üyesi İsmail ÖZEN
 • Dr. Öğr. Üyesi Özgür AYDIN
 • Dr. Öğretim Üyesi Yaşar SERT
 • Dr. Öğr. Üyesi Caner SANCAK (Bölüm Başkan Yardımcısı)
 • Arş. Gör. Mehmet SAĞLAM
 • Arş. Gör. Aleyna AĞIRMAN KALCA
 • Arş. Gör. Ömer ÖKSÜZ
 • Arş. Gör. Sadun KARABIYIK
 • Arş. Gör. Tevfik MELHEM
 • Arş. Gör. Utku USLU
 • Arş. Gör. Derya KARAMAN
Görev Kapsamı:

Bölüm ders ve akademik çıktılarının toplanması, analiz edilmesi ve raporlanması faaliyetlerine katkıda bulunmak. Konu ile ilgili olarak Bölüm Akademik Kurul toplantılarında bilgilendirme yapmak.

 

YATAY GEÇİŞ ve UYUM KOMİSYONU

 
 • Prof. Dr. Recep GÜMRÜK (Başkan)
 • Doç. Dr. Mert GÜLÜM (Bölüm Başkan Yardımcısı)
 • Dr. Öğr. Üyesi Caner SANCAK (Bölüm Başkan Yardımcısı)
 • Dr. Öğretim Üyesi Yaşar SERT
 • Arş. Gör. Doğan ACAR
 • Arş. Gör. Tekmile CÜREBAL
 • Arş. Gör. Durkan Burak DİLEK
 • Arş. Gör. Esra YAĞCI
 • Arş. Gör. Muzaffer Tacettin KÜLLAÇ
 • Arş. Gör. Melih USTALAR
 • Arş. Gör. Ömer ÖKSÜZ
Görev Kapsamı:

Bölüme yapılan yatay ve dikey geçiş başvurularını bölüm müfredatına uyum açısından inceleyip değerlendirmek. Aynı şekilde bölümden başka bölümlere geçiş için yapılacak olan başvuruları usul ve uyum yönünden inceleyip değerlendirmek. Gerek duyulduğunda alt komisyonlar kurmak ve görev dağılımı yapmak. Konu ile ilgili olarak Bölüm Akademik Kurul toplantılarında bilgilendirme yapmak.

 

STAJ KOMİSYONU

 
 • Dr. Öğretim Üyesi Harun YANAR (Başkan)
 • Dr. Öğretim Üyesi Yunus Emre KARABACAK
 • Dr. Öğretim Üyesi İsmail ÖZEN
 • Arş. Gör. Esra YAĞCI
 • Arş. Gör. Muhammet Ali BEŞİRBEYOĞLU
 • Arş. Gör. Tevfik MELHEM
 • Arş. Gör. Utku USLU
 • Arş. Gör. Cansu AY GÖKÇE
 

ERASMUS PROGRAMI

 
 • Dr. Öğretim Üyesi Yaşar SERT (Başkan)
 • Arş. Gör. Ayşe Candan CANDERE
 
  

FARABİ ve MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI

 
 • Prof. Dr. Mustafa SARIOĞLU