aday öğrenci

Genel Bilgi

 

 

KTÜ Makina Mühendisliği Bölümü, 1963 yılında Makina-Elektrik Fakültesi bünyesinde kurulmuştur. 1969-1970 eğitim-öğretim yılında lisans, 1980-1981 eğitim-öğretim yılında lisansüstü faaliyete başlamış olup, ülkemizin en eski üçüncü makina mühendisliği bölümü olma özelliğine sahiptir. 1982 yılında Mühendislik-Mimarlık Fakültesi altında, 2005 yılından itibaren de Mühendislik Fakültesi bünyesinde eğitim-öğretime devam etmektedir.

Bölümümüz 6800 m2 alan üzerine inşa edilmiş olup, 12500 m2 kullanım alanına sahiptir. Bölüm bünyesinde, Termodinamik, Malzeme Bilimleri, Konstrüksiyon ve İmalat, Makina Teorisi ve Dinamiği, Mekanik, Otomotiv ve Enerji anabilim dalları vardır.

Eğitim-öğretim ve bilimsel araştırmanın kalitesinin yükseltilmesine ve sürekli iyileştirilmesine yönelik olarak başlatılan akreditasyon çalışmaları sonucunda, bölümümüz MÜDEK (Mühendislik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği) tarafından 2008 - 2013 ve 2015 - 2026 yılları için akredite edilmiş olup, EUR-ACE Avrupa tanınırlık etiketine sahiptir.

Bölümümüzde örgün öğretim lisans programı sürdürülmektedir. Hazırlık sınıfı olan programda derslerin %30 u ingilizce olarak verilmektedir.

 

Eğitim Öğretim

Eğitim Amaçlarımız

KTÜ Makina Mühendisliği Bölümü, üniversitenin özgörevi ve bölümün program çıktıları ile uyumlu olarak, aşağıdaki program eğitim amaçlarını belirlemiştir. Mezuniyet sonrası birkaç yıl içinde KTÜ Makina Mühendisliği mezunları:

 • Sürekli öğrenme ve kendini yenileme anlayışı ile mesleki ve akademik kariyerlerinde gelişme gösterebilecekler, teknolojik gelişmeleri izleyebileceklerdir.
 • Mesleki konulardaki araştırma, geliştirme faaliyetlerinde, ürün tasarımında ve proje uygulamalarında ulusal ve uluslararası düzeyde etkin görev alabilecek, etkili iletişim kurabilecek ve disiplinler arası takımlarda çalışabileceklerdir.
 • Mesleki ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliği içinde olabilecek, girişimci yaklaşımla yeni iş sahaları oluşturabilecek ve öncelikli alanlarda çalışmalar yaparak endüstriyel gelişmeye katkı sağlayabileceklerdir.
 • Sosyal, çevresel, ekonomik etkenleri ve etik değerleri, hukuksal sonuçları gözeten çalışma anlayışı ile mesleğin gelişimine ve toplumun yaşam kalitesinin yükseltilmesine katkıda bulunacaklardır.

Öğrencilerimiz
Öğrencilerimiz SAVSİSTEK, ARGE ve ENERJİ TEKNOLOJİLERİ TOPLULUĞU gibi topluluklar oluşturarak uluslararası ve ulusal mesleki organizasyonlarla iletişimlerini sürdürmekte ve etkinlikler düzenlemektedirler. Ayrıca TUSAŞ  tarafından bölümümüzde kurulan İHA teknolojileri ve Termal Yönetim Sistemleri laboratuvarinda öğrenciler proje çalışmalarını yapabilmektedir.

Akademisyenlerimiz
Öğretim elemanlarımız verdikleri derslerin yanı sıra bilimsel araştırmalarını da yürüttükleri veya almaya çalıştıkları KTÜ BAP, TÜBİTAK ve SANTEZ projeleri ile sürdürmektedirler. AB çerçeve programlarındaki projelere başvurma çalışmaları sürerken yurt dışındaki bazı üniversitelerle de ortak çalışmalar ve işbirlikleri kurulmaktadır.

Anabilim Dallarımız

 •  Enerji
 •  Konstrüksiyon ve İmalat
 •  Makina Teorisi ve Dinamiği
 •  Malzeme
 •  Mekanik
 •  Otomotiv
 •  Termodinamik

Staj Programı
KTÜ Mühendislik Fakültesi öğrencilerinin lisans derecesini alabilmeye hak kazanabilmeleri için tamamlamaları gerekli ders kredisi yanında Karadeniz Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Staj Yönergesi kuralları çerçevesinde, Mühendislik eğitimlerine katkıda bulunacak şekilde, pratik bilgi ve becerilerini artırmak amacıyla, staj (pratik çalışma) yapmaları zorunludur.
Öğrencilerimizin mezuniyeti için gerekli olan toplam staj (pratik çalışma) süresi 60 (altmış) iş günüdür. Staj yapacak öğrenciler bir staj döneminde (iki yarıyılı kapsayan bir yıllık süre içerisinde) ara vermeden en az yirmi (20) iş günü ve en çok kırk (40) iş günü staj yapabilirler.
Staj programı ile birlikte öğrencilerimiz yurtiçi ve yurttışı birçok kurum ve şirkette staj imkanı bulabilmektedir.

Değişim Programları
Üniversitemizde öğrenci değişim programları Dış İlişkiler Ofisi Değişim Programları Koordinatörlüğü tarafından yürütülür. Değişim programları öğrencilerimize yurtiçi ve yurttışından eğitim alma ve staj yapma olanağı sağlar. Değişim Programları Koordinatörlüğü bünyesinde:

 • 1) Erasmus+ Değişim Programı Birimi
 • 2) Farabi Değişim Programı Birimi
 • 3) Mevlana Değişim Programı Birimi

olmak üzere 3 farklı birim yer almaktadır.  Değişim programları hakkında ayrıntılı bilgi almak için üniversitemizin Değişim Programları Koordinatörlüğü sayfasına bakabilirsiniz.

Ders Bilgileri
Bölümümüze ait lisans ders programlarına ulaşmak için tıklayınız.

2022-2023 Yılı Başarılarımız

 • Ortahisar ile 2023 Tübitak Efficiency Challenge Verimlilik Pist Rekoru (Enerji Teknolojileri Topluluğu)
 • Spectron ile 2023 Shell Eco-Marathon Avrupa & Africa Urban Concept Electric Kategorsi Altıncılık (Enerji Teknolojileri Topluluğu)
 • Syra ile 2022 Tübitak Efficiency Challenge Performans İkincilik Başarı & Ödüller (Enerji Teknolojileri Topluluğu)
 • Syra ile 2022 Tübitak Efficiency Challenge Tanıtım ve Yaygınlaştırma Ödülü (Enerji Teknolojileri Topluluğu)
 • Simurg ile 2022 Shell Eco-Marathon Avrupa Spirit of the Event Award (Enerji Teknolojileri Topluluğu)
 • Simurg ile 2022 Shell Eco-Marathon Avrupa Electromobil Kategorisi Altıncılık (Enerji Teknolojileri Topluluğu)
 • Saura ile 2021 Tübitak Efficiency Challenge Performans Birincilik (Enerji Teknolojileri Topluluğu)
 • Saura ile 2021 Tübitak Efficiency Challenge Yerlilik ve Teşvik Üçüncülük (Enerji Teknolojileri Topluluğu)
 • Saura ile 2021 Tübitak Efficiency Challenge Tanıtım ve Yaygınlaştırma Ödülü (Enerji Teknolojileri Topluluğu)

 

 

 

Laboratuvar ve Uygulama


  

Lisans ve Lisansüstü Laboratuvarlarımız 

 

Makina Mühendisliğinde Deneyler dersleri kapsamında öğrencilere; Akışkan Borusu ve Vantilatör, Akışkan Yatağında Akışkanlaştırma, Isı İletim Katsayısının Belirlenmesi deneyleri yaptırılmaktadır.306 m2 alana sahip laboratuvarda bulunan açık devreli, sesaltı bir rüzgar tünelinde model ölçeğinde aerodinamik deneyler gerçekleştirilebilmektedir. Kızgın tel anemometresinin bulunduğu laboratuvar; sıcaklık, hız ve basınç ölçümlerinde kullanılan cihaz ve ölçü aletleri ile, lisans öğrencilerinin Tasarım Projesi ve Bitirme çalışmalarında ve lisansüstü çalışmalarda etkin bir şekilde kullanılmaktadır.

306 m2 alana sahip bu laboratuvarda, Makina Mühendisliğinde deneyler dersleri kapsamında öğrencilere, Taşınım ve Işınımla Birleşik Isı Transferi, Paralel-Zıt Akışlı Isı Eşanjörü, Doğal ve Zorlanmış Taşınım Yoluyla Isı Transferi, İklimlendirme, Çapraz Akışlı Isı Eşanjörü, Kaynama ve Yoğuşmada Isı Transferi deneyleriyaptırılmaktadır. Lisans öğrencileri Bitirme Çalışmalarında ve Tasarım Projelerinde, lisansüstü öğrencilerin tez çalışmalarında laboratuvar olanaklarından büyük ölçüde yararlanmaktadırlar. Ayrıca, bu laboratuvarda kurulu bulunan bir deney düzeneğinde “Fındık kurutma şartlarının belirlenmesi” konusunda deneysel çalışmalar yapılabilmektedir.
 

1056 m2 alana sahip bu laboratuvarda; Malzeme Bilgisi ve Üretim Yöntemleri derslerinin deneylerinin yanı sıra, Makina Mühendisliğinde Deneyler dersleri kapsamında Tahribatlı Malzeme Muayenesi ve Tahribatsız Malzeme Muayenesi deneyleri yapılmaktadır. Ayrıca, deneysel olarak bitirme, proje ve tez çalışması yapan lisans ve lisansüstü öğrencileri laboratuvarda bulunan bütün cihaz ve olanaklardan yararlanmaktadır. Malzeme ve İmal Usulleri Laboratuar’ında ışık mikroskobu, taramalı elektron mikroskobu (SEM), çekme-basma deney düzeneği, sertlik ölçüm cihazı, darbe deney cihazı, ultrasonik hata algılayıcısı, tav fırını ve kaynak makinesi gibi cihazlar bulunmaktadır. Bu cihazlar içerisinde yer alan mikroskoplar; malzemelerin iç yapılarının ve bu yapıları oluşturan fazların incelenmesi ve analiz edilmesi; çekme-basma, sertlik ve darbe deney cihazları malzemelerin sertlik, mukavemet, süneklik ve darbe enerjilerinin ölçülmesi; ultrasonik hata algılayıcısı malzemelerde bulunan iç hataların belirlenmesi; tav fırınları ısıl işlem uygulamaları; kaynak makineleri ise metal parçaların birleştirilmesi amacıyla kullanılmaktadır.

Konstrüksiyon ve İmalat Anabilim Dalına bünyesinde bulunan 270 m2 alana sahip laboratuvarda; Mühendislik Çizimi, Makina Tasarımı, Bilgisayar Destekli Tasarım ve Makina Elemanları Derslerinde öğrencilere verilen teorik bilgilerin desteklenmesine yönelik düzenekler mevcut olup, Makina Mühendisliğinde Deneyler dersleri kapsamında Radyal Kaymalı Yatak ve Hidrolik Servo Mekanizmalar deneyleri yaptırılmaktadır. Lisans ve lisansüstü öğrencilerinin proje, bitirme çalışması ve tez kapsamında yapmakta oldukları deneysel çalışmalar ve prototip makinelerin imali gerçekleştirilmektedir.

Radyal Kaymalı Yatak Yorulma test düzeneğinde, dinamik yükleme ile yatakların ömürlerinin testleri; Kam Mekanizmaları Analizleri ve Katkılı Motor Yağları test düzeneğinde katkılı yağların performans testleri gerçekleştirilebilmekte ve optimum tasarım koşulları belirlenebilmektedir. Üç boyutlu tarama cihazı ile belli boyutlardaki cisimlerin yüzey profilleri bilgisayara aktarılabilmektedir.

CNC torna tezgahı, CNC vargel tezgahı, pres, taşlama, elektrik ark kaynağı, TIG kaynağı, MIG kaynağı, alüminyum kaynağı yapma imkanları mevcut olup, tork anahtarı kalibrasyonları ve hassasiyet tespiti yapılabilmektedir.

216 m2 alana sahip bu laboratuvarda bulunan Basit Moment, Çubuk Burulma, Kiriş Kuvvetleri Belirleme, Eksantrik Çubuklarda çökme, Askılı Moment ve Burulma deney düzenekleri Statik ve Mukavemet derslerinin uygulamalarında ve bitirme çalışmalarında kullanılmaktadır.

Foto elastik Gerilme Analizi Cihazı ve Çarpma Deney Sistemi, lisansüstü çalışmalarda kullanılmaktadır. Foto elastik Gerilme Analizi Cihazı ile makina elemanlarında yüklemeler sonucu oluşan gerilmeler, foto elastisite tekniği kullanılarak belirlenebilmektedir. Deforme olan parçanın yüzeyine yapıştırılan bir plastik maddenin yüzeyinde ışığın kırılması/yansıması sonucu oluşan renk tayflarının belirlenen bir kalibrasyonla karşılık geldiği gerilmeler hesaplanabilmektedir. Çarpma Deney Sisteminde ise, levhaların delinme direnci ve tüp gibi parçaların enerji sönümleme kabiliyetleri ile taşıyabilecekleri en büyük kuvvetler, çarpma hızı ve ivmesi ölçülmekte, DAQ kart ve bilgisayar programı yardımıyla kaydedilebilmektedir.

96 m2 alana sahip laboratuvarda; Sistem Dinamiği ve Kontrol, Makina Dinamiği derslerinde öğrencilere verilen teorik bilgilerin laboratuvar ortamında öğrencilere tanıtılması ve uygulanmasına yönelik olarak; ters sarkaç sistemi, dijital doğrusal titreşim sistemi, servo motor kontrol eğitim seti düzenekleri bulunmaktadır. Makina Mühendisliğinde Deneyler derslerinde öğrencilere Mekanik Titreşimler ve Jiroskop deneyleri yaptırılmaktadır. Laboratuvarın olanakları öğrencilerin deneysel proje ve bitirme çalışmalarında kullanılmaktadır.

Bölüm bünyesinde bulunan ve sürekli yarışmalara katılan robotik topluluğunun yaptığı mobil robot çalışmaları, PLC otomasyonlu esnek üretim sistemi, Ardunio ile bilgisayar kontrollü akıllı sera sistemi, otomatik garaj kapısı ve akıllı ev kapı kilit sistemi gibi öğrencilerin uygulamalı proje çalışmalar bu laboratuvarda gerçekleştirilmektedir.

Lisansüstü öğrenciler, araştırma çalışmalarını bu laboratuvara ek olarak yeni oluşturulan Akıllı Malzemeler ve Kontrol laboratuvarında sürdürmektedirler. Araştırma yapma yeteneklerini artırmak için lisans öğrencilerinin de dahil edildiği bu çalışmalardan bazıları, Yapay kasların modellenmesi ve kontrolü, Beyin bilgisayar arayüzü çalışmaları, Akış kontrolü ve Titreşim analizi ve kontrolüdür.

Bu laboratuvarda bulunan cihazlardan bazıları, Osiloskoplar, DSpace veri toplama sistemi, xPC target veri toplama sistemleri, Lazer mesafe ölçerler, Mikro hassasiyette kuvvet ölçerler, Mobil Gürültü ve Titreşim ölçüm cihazı, 12 Kanallı Titreşim ölçüm cihazı ve analiz yazılımıdır.

396 m2 alana sahip bu laboratuvarda; lisans ve lisansüstü çalışmalarda kullanılabilen üç adet motor deney düzeneği bulunmakta; Makina Mühendisliğinde Deneyler dersleri kapsamında öğrencilere Otto motoru ve Diesel motoru deneyleri yaptırılmaktadır.

Hem dizel, hem de benzinli motor olarak çalıştırılabilen tek silindirli, değişken sıkıştırma oranlı motora sahip deney düzeneğinde; elektrik dinamometresiyle yükleme yapılabilmekte, orifis-manometre düzeneğiyle hava debisi, ölçekli büret-kronometre yardımıyla yakıt debisi, rotametre ile soğutma suyu debisi, takometre ile motor devir sayısı, terazi ile momentin belirlenmesini sağlayan kuvvet ölçülebilmekte, ölçülen bu büyüklükler yardımıyla motor karakteristikleri hesaplanabilmekte, taşıt motorları ve motor geliştirme deneyleri yapılabilmektedir. Düzenek, üzerinde bulundurduğu klasik ölçüm sistemleri ile öğrencilerin Ölçme ve Değerlendirme dersinde gördükleri ölçüm yöntemlerinin önemli bir bölümünün uygulamasının yapılmasına olanak vermektedir.

Bir diğer deney düzeneğinde, mevcut 4-silindirli otomobil taşıt dizel veya benzin motorlarının deneyleri yapılabilmektedir. Hidrolik olarak yüklenebilen ve eksoz gazı kalorimetresi de olan bu düzeneğe eklenen donanımlarla, motorun silindir içi basıncının krank mili açısına ve strok hacmine göre değişimleri belirlenebilmektedir.

Tek silindirli diğer bir düzenekte; küçük bir benzin veya dizel motorunun karakteristikleri modern ölçüm yöntemleri ile ölçülebilmektedir. Eksoz gazı kalorimetresini de üzerinde bulunduran düzenek, bir bilgisayara bağlanarak tüm ölçümler kaydedilebilmekte ve basınç-hacim, basınç-krank mili açısı değişimleri alınabilmektedir.

Küçük ölçekli biyodizel üretme düzeneği ile parametrik biyodizel üretimi gerçekleştirilebilmekte ve mevcut düşen toplu viskozimetre yardımıyla üretilen biyodizelin viskozitesi belirlenebilmektedir.

Laboratuvarda taşıt motorlarının eksoz gazlarının analizlerini yapmaya yönelik eksoz gazı ölçüm cihazları ile; dizel motorlarında hassas olarak NOx ve hava fazlalık katsayısı ölçümleri, benzin motorlarında NOx, HC, CO, CO2 ve duman koyuluğu ölçümleri yapılabilmektedir.

378 m2 alana sahip bu laboratuvarda; Akışkanlar Mekaniği, Hidrolik Akım Makinaları ve Hidroelektrik Santraller derslerinde teorik olarak anlatılan pompa, türbin, jet akışı ve borulama sistemlerine ait uygulamalar gerçekleştirilmektedir. Bu kapsamda, lisans düzeyinde santrifüj pompa ve savaklarla debi tayini lisansüstü düzeyde ise Pelton türbini ve jet akışı deneyleri yapılmaktadır. Makina Mühendisliğinde Deneyler dersleri kapsamında öğrencilere Santrifüj Pompa deneyi yaptırılmaktadır.

Lisans ve lisansüstü proje ve tez çalışmalarında tasarlanan sistemlerin imalatı, montajı ve deneysel ölçümleri laboratuvarın imkânları arasındadır. Laboratuvarda bulunan ekipmanlardan bazıları; basınç ve debi ölçümü için farklı çalışma aralıklarına sahip manometreler ve rotametreler, hız ölçümü için pitot tüpleridir.

432 m2 alana sahip bu laboratuvarda iki adet torna, freze, taşlama, vargel, bileme, matkap tezgahları mevcut olup, lisans ve lisansüstü öğrencilerinin proje ve bitirme çalışmaları kapsamında yapmakta oldukları deneysel çalışmalara ait deney numuneleri hazırlanmakta, değişik parçaların ve prototip mekanizmaların imalatı gerçekleştirilmektedir. Atölye niteliği de taşıyan bu laboratuvar, Konstrüksiyon ve İmalat Anabilim Dalı bünyesinde verilmekte İmalat Teknolojisi dersinin uygulamalarına olanak sağlamaktadır.

Mezunlarımız ve İstihdam

Bölüm mezunlarımız çeşitli özel sektör/kamu kurum ve kuruluşlarda, kendi iş yerlerinde Makine Mühendisi, Tasarım Mühendisi, AR-GE Mühendisi, Sistem Mühendisi, Üretim Mühendisi, Otomotiv Mühendisi, Bakım Mühendisi, Mekatronik Mühendisi, Kalite Kontrol Mühendisi, Planlama Mühendisi, Proje Mühendisi, Ürün Geliştirme Mühendisi, İmalat Mühendisi gibi ünvanlar ile çalışmaktadırlar.
 

Çift Ana Dal ve Yan Dal

Çift Ana Dal ve Yan Dal Programları hakkında (başvuru, kabul ve kayıt koşulları vs.) bilgi sahibi olmak için tıklayınız

2023-2024 İtibari İle 

Makine Mühendisliği Bölümü Çift Ana Dal Lisans Ders Planı 
Makine Mühendisliği Bölümü Yan Dal Eğitim Programı

 

Taban Puanı

Makine Mühendisliği %30 İngilizce Programı Yıllar İtibarı ile Merkezi Yerleştirme Kontenjan ve Taban Puanları

2021

2022

2023

Kontenjan

Yerleşen Sayısı

Taban Puanı

Kontenjan

Yerleşen Sayısı

Taban Puanı

Kontenjan

Yerleşen Sayısı

Taban Puanı

100

103

307,21637

100

102

368,28071

100

101

383,501

 

YÖK Atlas Bölüm Bilgisi

Bölümümüz ile ilgili YÖK Atlas üzerinden bilgi almak için Tıklayınız.