bölüm başkanından

 
            Değerli Mezunumuz,

 

            KTÜ Makina Mühendisliği Bölümü kuruluşundan bu yana yeterli altyapı, donanım ve nitelikli akademik personeli ile öğrencilerine evrensel standartlarda bir Makina Mühendisliği eğitimi sunmakta ve sürekli olarak yenilenerek, çağın gerektirdiği bilgi ve becerileri onlara kazandırmaya çalışmaktadır. Bölümümüz, kendine güvenen, yaratıcı ve eleştirel düşünceyi ve ortak aklı benimseyen, ekip çalışmasına yatkın ve dinamik Makina Mühendisleri, Makina Yüksek Mühendisleri ve Makina Mühendisliği Doktorları yetiştirmenin yanı sıra; bilimsel araştırma faaliyetleriyle ulusal ve uluslararası bilim literatürüne ve bölgemizin, ülkemizin teknolojik gelişimine katkıda bulunmaktadır. 

 
           Bir bölümün gelişmesi ve kurumsallığının güçlenmesi, mezunları ile etkin ve süreklilik arzeden bir dayanışma içinde olmasına bağlıdır. Mezunu olmakla gurur duyduğumuz bölümümüz, MÜDEK (Mühendislik Eğitim Programları Değerlendirme Derneği) tarafından 2008-2013 ve 2015-2020 yılları için akredite edilmiş olup, EUR-ACE Avrupa tanınırlık etiketine sahiptir. Akreditasyon süreci, eğitim-öğretim ve araştırma-geliştirme faaliyetlerinin iyileştirilmesi, geliştirilmesi ve sürdürülebilir olabilmesi için paydaşların görüş ve katkılarının alınmasını gerektirmektedir. Bölümümüz hedeflerinin ve çıktılarının, en önemli paydaşımız olan mezunlarımızla sürekli olarak paylaşılması, verilen eğitim ve sunulan hizmetlerin daha üst seviyelere çıkmasını sağlayacaktır. Bu bağlamda, bölüm ve mezunları arasında etkili bir iletişim ve işbirliğinin kurulması ve sürdürülmesi büyük önem arzetmektedir.
 

           Mezunlarımızın kamu ve özel sektörde yüklendikleri çok önemli görevler ve edindikleri yüksek başarılar, öğrencilerimiz için itici bir güç olmakta, geleceğe daha güvenli bakmalarına ve daha iyi hazırlanmalarına katkı sağlamaktadır. Fikir ve deneyimlerinizden yararlanmak, fırsatlar oluşturmak ve bölümümüzün tanınırlığını artırmak için karşılıklı etkin bir iletişim ortamı içinde bölüm-mezun dayanışmasını amaçlamaktayız. Bu bağlamda, konferans, panel ve seminer gibi etkinliklere değişik alanlarda çalışan mezunlarımızı davet ederek; mesleğin bugünkü durumu ve geleceği, çalışma alanları, iş hayatında aranan özellikler gibi konularda edindikleri bilgi ve deneyimleri öğrencilerimizle paylaşacak ortamlar oluşturmaktayız. Öğrencilerimiz için çok yararlı olduğunu gözlemlediğimiz bu faaliyetleri geliştirerek sürdürmeyi arzulamaktayız. 

 

             Bölümümüz adına en derin sevgi, saygı ve selamlarımı sunar; sağlık, mutluluk ve başarılar dilerim.