laboratuvarlar

Termodinamik Laboratuvarı

 

Makina Mühendisliğinde Deneyler dersleri kapsamında öğrencilere; Akışkan Borusu ve Vantilatör, Akışkan Yatağında Akışkanlaştırma, Isı İletim Katsayısının Belirlenmesi deneyleri yaptırılmaktadır.306 m2 alana sahip laboratuvarda bulunan açık devreli, sesaltı bir rüzgar tünelinde model ölçeğinde aerodinamik deneyler gerçekleştirilebilmektedir. Kızgın tel anemometresinin bulunduğu laboratuvar; sıcaklık, hız ve basınç ölçümlerinde kullanılan cihaz ve ölçü aletleri ile, lisans öğrencilerinin Tasarım Projesi ve Bitirme çalışmalarında ve lisansüstü çalışmalarda etkin bir şekilde kullanılmaktadır.

 
Isıtma ve İklimlendirme Laboratuvarı
 

306 m2 alana sahip bu laboratuvarda, Makina Mühendisliğinde deneyler dersleri kapsamında öğrencilere, Taşınım ve Işınımla Birleşik Isı Transferi, Paralel-Zıt Akışlı Isı Eşanjörü, Doğal ve Zorlanmış Taşınım Yoluyla Isı Transferi, İklimlendirme, Çapraz Akışlı Isı Eşanjörü, Kaynama ve Yoğuşmada Isı Transferi deneyleriyaptırılmaktadır. Lisans öğrencileri Bitirme Çalışmalarında ve Tasarım Projelerinde, lisansüstü öğrencilerin tez çalışmalarında laboratuvar olanaklarından büyük ölçüde yararlanmaktadırlar. Ayrıca, bu laboratuvarda kurulu bulunan bir deney düzeneğinde “Fındık kurutma şartlarının belirlenmesi” konusunda deneysel çalışmalar yapılabilmektedir.

 

Malzeme Bilimleri ve İmal Usulleri Laboratuvarı

 

1056 m2 alana sahip bu laboratuvarda; Malzeme Bilgisi ve Üretim Yöntemleri derslerinin deneylerinin yanı sıra, Makina Mühendisliğinde Deneyler dersleri kapsamında Tahribatlı Malzeme Muayenesi ve Tahribatsız Malzeme Muayenesi deneyleri yapılmaktadır. Ayrıca, deneysel olarak bitirme, proje ve tez çalışması yapan lisans ve lisansüstü öğrencileri laboratuvarda bulunan bütün cihaz ve olanaklardan yararlanmaktadır. Malzeme ve İmal Usulleri Laboratuar’ında ışık mikroskobu, taramalı elektron mikroskobu (SEM), çekme-basma deney düzeneği, sertlik ölçüm cihazı, darbe deney cihazı, ultrasonik hata algılayıcısı, tav fırını ve kaynak makinesi gibi cihazlar bulunmaktadır. Bu cihazlar içerisinde yer alan mikroskoplar; malzemelerin iç yapılarının ve bu yapıları oluşturan fazların incelenmesi ve analiz edilmesi; çekme-basma, sertlik ve darbe deney cihazları malzemelerin sertlik, mukavemet, süneklik ve darbe enerjilerinin ölçülmesi; ultrasonik hata algılayıcısı malzemelerde bulunan iç hataların belirlenmesi; tav fırınları ısıl işlem uygulamaları; kaynak makineleri ise metal parçaların birleştirilmesi amacıyla kullanılmaktadır.

 
Makina Elemanları Laboratuvarı
 

Konstrüksiyon ve İmalat Anabilim Dalına bünyesinde bulunan 270 m2 alana sahip laboratuvarda; Mühendislik Çizimi, Makina Tasarımı, Bilgisayar Destekli Tasarım ve Makina Elemanları Derslerinde öğrencilere verilen teorik bilgilerin desteklenmesine yönelik düzenekler mevcut olup, Makina Mühendisliğinde Deneyler dersleri kapsamında Radyal Kaymalı Yatak ve Hidrolik Servo Mekanizmalar deneyleri yaptırılmaktadır. Lisans ve lisansüstü öğrencilerinin proje, bitirme çalışması ve tez kapsamında yapmakta oldukları deneysel çalışmalar ve prototip makinelerin imali gerçekleştirilmektedir.

 

Radyal Kaymalı Yatak Yorulma test düzeneğinde, dinamik yükleme ile yatakların ömürlerinin testleri; Kam Mekanizmaları Analizleri ve Katkılı Motor Yağları test düzeneğinde katkılı yağların performans testleri gerçekleştirilebilmekte ve optimum tasarım koşulları belirlenebilmektedir. Üç boyutlu tarama cihazı ile belli boyutlardaki cisimlerin yüzey profilleri bilgisayara aktarılabilmektedir.

 

CNC torna tezgahı, CNC vargel tezgahı, pres, taşlama, elektrik ark kaynağı, TIG kaynağı, MIG kaynağı, alüminyum kaynağı yapma imkanları mevcut olup, tork anahtarı kalibrasyonları ve hassasiyet tespiti yapılabilmektedir.

 
 
Mekanik Laboratuvarı
 

216 m2 alana sahip bu laboratuvarda bulunan Basit Moment, Çubuk Burulma, Kiriş Kuvvetleri Belirleme, Eksantrik Çubuklarda çökme, Askılı Moment ve Burulma deney düzenekleri Statik ve Mukavemet derslerinin uygulamalarında ve bitirme çalışmalarında kullanılmaktadır.

 

Foto elastik Gerilme Analizi Cihazı ve Çarpma Deney Sistemi, lisansüstü çalışmalarda kullanılmaktadır. Foto elastik Gerilme Analizi Cihazı ile makina elemanlarında yüklemeler sonucu oluşan gerilmeler, foto elastisite tekniği kullanılarak belirlenebilmektedir. Deforme olan parçanın yüzeyine yapıştırılan bir plastik maddenin yüzeyinde ışığın kırılması/yansıması sonucu oluşan renk tayflarının belirlenen bir kalibrasyonla karşılık geldiği gerilmeler hesaplanabilmektedir. Çarpma Deney Sisteminde ise, levhaların delinme direnci ve tüp gibi parçaların enerji sönümleme kabiliyetleri ile taşıyabilecekleri en büyük kuvvetler, çarpma hızı ve ivmesi ölçülmekte, DAQ kart ve bilgisayar programı yardımıyla kaydedilebilmektedir.

 

Makina Teorisi ve Dinamiği Laboratuvarı

 

96 m2 alana sahip laboratuvarda; Sistem Dinamiği ve Kontrol, Makina Dinamiği derslerinde öğrencilere verilen teorik bilgilerin laboratuvar ortamında öğrencilere tanıtılması ve uygulanmasına yönelik olarak; ters sarkaç sistemi, dijital doğrusal titreşim sistemi, servo motor kontrol eğitim seti düzenekleri bulunmaktadır. Makina Mühendisliğinde Deneyler derslerinde öğrencilere Mekanik Titreşimler ve Jiroskop deneyleri yaptırılmaktadır. Laboratuvarın olanakları öğrencilerin deneysel proje ve bitirme çalışmalarında kullanılmaktadır.

 

Bölüm bünyesinde bulunan ve sürekli yarışmalara katılan robotik topluluğunun yaptığı mobil robot çalışmaları, PLC otomasyonlu esnek üretim sistemi, Ardunio ile bilgisayar kontrollü akıllı sera sistemi, otomatik garaj kapısı ve akıllı ev kapı kilit sistemi gibi öğrencilerin uygulamalı proje çalışmalar bu laboratuvarda gerçekleştirilmektedir.

Lisansüstü öğrenciler, araştırma çalışmalarını bu laboratuvara ek olarak yeni oluşturulan Akıllı Malzemeler ve Kontrol laboratuvarında sürdürmektedirler. Araştırma yapma yeteneklerini artırmak için lisans öğrencilerinin de dahil edildiği bu çalışmalardan bazıları, Yapay kasların modellenmesi ve kontrolü, Beyin bilgisayar arayüzü çalışmaları, Akış kontrolü ve Titreşim analizi ve kontrolüdür.

Bu laboratuvarda bulunan cihazlardan bazıları, Osiloskoplar, DSpace veri toplama sistemi, xPC target veri toplama sistemleri, Lazer mesafe ölçerler, Mikro hassasiyette kuvvet ölçerler, Mobil Gürültü ve Titreşim ölçüm cihazı, 12 Kanallı Titreşim ölçüm cihazı ve analiz yazılımıdır.

 

Motorlar Laboratuvarı

 

396 m2 alana sahip bu laboratuvarda; lisans ve lisansüstü çalışmalarda kullanılabilen üç adet motor deney düzeneği bulunmakta; Makina Mühendisliğinde Deneyler dersleri kapsamında öğrencilere Otto motoru ve Diesel motoru deneyleri yaptırılmaktadır.

 

Hem dizel, hem de benzinli motor olarak çalıştırılabilen tek silindirli, değişken sıkıştırma oranlı motora sahip deney düzeneğinde; elektrik dinamometresiyle yükleme yapılabilmekte, orifis-manometre düzeneğiyle hava debisi, ölçekli büret-kronometre yardımıyla yakıt debisi, rotametre ile soğutma suyu debisi, takometre ile motor devir sayısı, terazi ile momentin belirlenmesini sağlayan kuvvet ölçülebilmekte, ölçülen bu büyüklükler yardımıyla motor karakteristikleri hesaplanabilmekte, taşıt motorları ve motor geliştirme deneyleri yapılabilmektedir. Düzenek, üzerinde bulundurduğu klasik ölçüm sistemleri ile öğrencilerin Ölçme ve Değerlendirme dersinde gördükleri ölçüm yöntemlerinin önemli bir bölümünün uygulamasının yapılmasına olanak vermektedir.

 

Bir diğer deney düzeneğinde, mevcut 4-silindirli otomobil taşıt dizel veya benzin motorlarının deneyleri yapılabilmektedir. Hidrolik olarak yüklenebilen ve eksoz gazı kalorimetresi de olan bu düzeneğe eklenen donanımlarla, motorun silindir içi basıncının krank mili açısına ve strok hacmine göre değişimleri belirlenebilmektedir.

 

Tek silindirli diğer bir düzenekte; küçük bir benzin veya dizel motorunun karakteristikleri modern ölçüm yöntemleri ile ölçülebilmektedir. Eksoz gazı kalorimetresini de üzerinde bulunduran düzenek, bir bilgisayara bağlanarak tüm ölçümler kaydedilebilmekte ve basınç-hacim, basınç-krank mili açısı değişimleri alınabilmektedir.

 

Küçük ölçekli biyodizel üretme düzeneği ile parametrik biyodizel üretimi gerçekleştirilebilmekte ve mevcut düşen toplu viskozimetre yardımıyla üretilen biyodizelin viskozitesi belirlenebilmektedir.

 

Laboratuvarda taşıt motorlarının eksoz gazlarının analizlerini yapmaya yönelik eksoz gazı ölçüm cihazları ile; dizel motorlarında hassas olarak NOx ve hava fazlalık katsayısı ölçümleri, benzin motorlarında NOx, HC, CO, CO2 ve duman koyuluğu ölçümleri yapılabilmektedir.

 

Hidrolik ve Akışkanlar Mekaniği Laboratuvarı

 

378 m2 alana sahip bu laboratuvarda; Akışkanlar Mekaniği, Hidrolik Akım Makinaları ve Hidroelektrik Santraller derslerinde teorik olarak anlatılan pompa, türbin, jet akışı ve borulama sistemlerine ait uygulamalar gerçekleştirilmektedir. Bu kapsamda, lisans düzeyinde santrifüj pompa ve savaklarla debi tayini lisansüstü düzeyde ise Pelton türbini ve jet akışı deneyleri yapılmaktadır. Makina Mühendisliğinde Deneyler dersleri kapsamında öğrencilere Santrifüj Pompa deneyi yaptırılmaktadır.

 

Lisans ve lisansüstü proje ve tez çalışmalarında tasarlanan sistemlerin imalatı, montajı ve deneysel ölçümleri laboratuvarın imkânları arasındadır. Laboratuvarda bulunan ekipmanlardan bazıları; basınç ve debi ölçümü için farklı çalışma aralıklarına sahip manometreler ve rotametreler, hız ölçümü için pitot tüpleridir.

 
 
Takım Tezgâhları Laboratuvarı
 

432 m2 alana sahip bu laboratuvarda iki adet torna, freze, taşlama, vargel, bileme, matkap tezgahları mevcut olup, lisans ve lisansüstü öğrencilerinin proje ve bitirme çalışmaları kapsamında yapmakta oldukları deneysel çalışmalara ait deney numuneleri hazırlanmakta, değişik parçaların ve prototip mekanizmaların imalatı gerçekleştirilmektedir. Atölye niteliği de taşıyan bu laboratuvar, Konstrüksiyon ve İmalat Anabilim Dalı bünyesinde verilmekte İmalat Teknolojisi dersinin uygulamalarına olanak sağlamaktadır.