iş akış süreçleri ve şemaları

Orman Fakültesi İş Akış Süreçleri ve Şemaları

1- Orman Fakültesi Akademik Personel Alımı Süreci

1- Orman Fakültesi Akademik Personel Alımı İş Akış Şeması

2- Orman Fakültesi Akademik Personel Görevlendirme Yolluklu-Gündelikli Görevlendirme Süreci

2- Orman Fakültesi Akademik Personel Görevlendirme Yolluklu-Gündelikli Görevlendirme Alt Süreç İş Akış Şeması

3- Orman Fakültesi Akademik Personel Görevlendirme Yolluksuz-Gündeliksiz Görevlendirme Süreci

3- Orman Fakültesi Akademik Personel Görevlendirme Yolluksuz-Gündeliksiz Görevlendirme Alt Süreç İş Akış Şeması

4- Orman Fakültesi Akademik-İdari Personel Mazeret-Yıllık İzin Alma Süreci

4- Orman Fakültesi Akademik-İdari Personel Mazeret-Yıllık İzin Alma Süreci İş Akış Şeması

5- Orman Fakültesi Anabilim Dalı Başkanı Ataması Süreci

6- Orman Fakültesi Bölüm Başkanı Ataması Süreci

7- Orman Fakültesi Fakülte Yönetim Kuruluna Temsilci Seçimi Süreci

8- Orman Fakültesi Gelen Giden Evrak İşlemleri Süreci

8- Orman Fakültesi Gelen Giden Evrak İşlemleri Süreci İş Akış Şeması

9- Orman Fakültesi Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalışma Süreci

9- Orman Fakültesi Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalışma Alt Süreç İş Akış Şeması

10- Orman Fakültesi Öğretim Üyesi Görev Süresi Uzatımı Süreci

10- Orman Fakültesi Öğretim Üyesi Görev Süresi Uzatımı Alt Süreç İş Akış Şeması

11- Orman Fakültesi Öğretim Elemanları Görev Süresi Uzatımı Süreci

11- Orman Fakültesi Öğretim Elemanları Görev Süresi Uzatımı Alt Süreç İş Akış Şeması

12- Orman Fakültesi Süreli Yazılar Süreci

13- Orman Fakültesi Yardımcı Hizmetli Kıdem Terfileri Süreci

13- Orman Fakültesi Yardımcı Hizmetli Kıdem Terfileri Alt Süreç İş Akış Şeması

14- Orman Fakültesi Yönetici Öğretim Elemanı Memur Disiplin Soruşturması Süreci

14- Orman Fakültesi Yönetici Öğretim Elemanı Memur Disiplin Soruşturması Süreci İş Akış Şeması

Orman Fakültesi Bölümlere İlişkin İş Akış Süreçleri

1- Orman Fakültesi Başarı Notları İlanı İş Akış Süreci

2- Orman Fakültesi Bitirme Ödevi İş Akış Süreci

3- Orman Fakültesi Ders Görevlendirmelerinin Yapılması İş Akış Süreci

4- Orman Fakültesi Ders Planlarının ve İçeriklerinin Güncellenmesi İş Akış Süreci

5- Orman Fakültesi Ders Telafisi İş Akış Süreci

6- Orman Fakültesi F1 ve F2 Formlarının Hazırlanması İş Akış Süreci

7- Orman Fakültesi Haftalık Ders Programlarının Hazırlanması İş Akış Süreci

8- Orman Fakültesi Mazeret Sınavı İş Akış Süreci

9- Orman Fakültesi Sınav Programlarının Hazırlanması İş Akış Süreci

10- Orman Fakültesi Sınavlara İtiraz Süreci

11- Orman Fakültesi Yatay Geçiş İş Akış Süreci

12- Öğrenci Temsilciliği Seçimi İş Akış Süreci

Orman Fakültesi Tahakkuk ve Satın Alma İş Akış Süreçleri ve Şemaları

1- Orman Fakültesi Aylık Ek Ders Ödemesi İş Akış Süreci

2- Orman Fakültesi Bakım Onarım İşlemleri İş Akış Süreci

3- Orman Fakültesi Bütçe Hazırlama İş Akış Süreci

3- Orman Fakültesi Bütçe Hazırlama Süreci İş Akış Şeması

4- Orman Fakültesi Geçici Görev Yolluğu Ödeme İş Akış Süreci

5- Orman Fakültesi Personel Maaş Ödeme İşlemleri İş Akış Süreci

6- Orman Fakültesi Sürekli Görev Yolluğu Ödeme İş Akış Süreci

6- Orman Fakültesi Sürekli Görev Yolluğu Ödeme Süreci İş Akış Şeması

7- Orman Fakültesi Telefon Faturası Ödeme İş Akış Süreci

7- Orman Fakültesi Telefon Faturası Ödeme Süreci İş Akış Şeması