yapılan iyileştirmeler

ORMAN FAKÜLTESİ YAPILAN İYİLEŞTİRMELER

 • Akademik ve idari personel ile öğrencilere her yıl yapılan memnuniyet anketleri online olarak yapılmaya başlandı.
 • Fakülte ve bölümlerin Web sayfalarına yeni başlıklar eklendi.
 • Öğrencilerden gelen talepler doğrultusunda OEM bölümü çalışma salonu oluşturuldu
 • Öğrencilerden gelen talepler doğrultusunda tüm bölümlerimiz için öğrencilerin sınav haftalarında daha rahat ders ve proje çalışmaları için, bina içerisinde gece çalışma süreleri uzatıldı.
 • Fakültenin fiziksel mekânlarında iyileşmeler yapıldı (OEM bölüm binasında yapısal güçlendirme ve sınıflar ile laboratuvarlarda iyileşmeler yapıldı,  PEM bölüm binası komple yenilendi, YHEY bölümü müzesi içerisinde tefrişatlar yenilendi ve online olarak gezilebilmesine yönelik çalışmalar yapıldı, OM bölümü sınıflarında perdeler ve projektörler ile bilgisayar laboratuvarındaki tüm bilgisayarlar yenilendi)
 • OEM bölümü eğitim-öğretim programı yenileme çalışmaları kapsamında eğitim çalıştayı düzenlendi (7+1 EME uygulaması)
 • Fakültemizin 50. kuruluş yılı kapsamında bazı faaliyetler yapıldı (OEM ve OM bölümü Anı Kitabı oluşturuldu, Sempozyumlar düzenlendi)
 • İç ve dış paydaşlardan gelen geri beslemeler sonucunda Lisansüstü öğrenci sayısının artırılması için iyileşme sağlandı (ALES puanının düşürülmesi)
 • Her bir bölümümüzde kişisel ve mesleki gelişim seminerleri ve eğitimleri düzenlendi.
 • Bölümlerimiz Uluslararası işbirliklerini artırmışlardır.
 • Öğrencilerden gelen talepler doğrultusunda bölüm kulüpleri, çeşitli günleri anma ve kutlama etkinlikleri ile sosyal etkinliklerinde destekler sağlanarak daha aktif hale getirildi.   
 • Fakülte öğretim üyeleri ve öğrencilerden gelen talepler doğrultusunda 4 bilgisayar laboratuvarında bulunan bilgisayarların program sürümleri yükseltildi
 • OEM bölümü akademik dergisinin yeni sayısının çıkarılması için desteklerin sağlanması
 • OEM bölümü akademik ve kültürel yayın faaliyetlerinin, bölüm misyonu ve vizyonu doğrultusunda planlanması, geliştirilmesi, yürütülmesi ve sürdürülebilir koordinasyon ve denetiminin sağlanması amacıyla “Akademik ve Kültürel Yayın Komisyonu” oluşturuldu.
 • Bölümlerin ders uygulamaları kapsamında fabrika ve alan saha ziyaretleri sağlandı.
 • Kurum dışı öğrenci projelerine başvurular yapıldı.
 • OEM bölümünde dezavantajlı gruplara yönelik Proje Sergisi ve farkındalık etkinliği düzenlendi.
 • Proje dersleri kapsamında dereceye giren öğrencilerin ödüllendirilmesi
 • Fakülte ve bölüm komisyonlarının güncellenmesi.
 • "Orman Mühendisliği ve Peyzaj Mimarlığında Yenilikçi Yaklaşımlar Üzerine Proje Hazırlama Eğitiminin güncellenmesi (Orman Mühendisliği ve Peyzaj Mimarlığı ortak etkinliği)
 • Geçen yıl bölüm ve meslek odası katkılarıyla öğrencilere sağlanan burs imkânlarının arttırılması.
 • PEM bölümünde 2022 yılında PMO Genç tasarım ve uygulama yarışmasına katılan öğrenciler ile yapılan toplantılar sonucunda 2023 yılı yarışma ekibinin bilgilendirilmesi (2023 yılında öğrencilerimiz ikincilik ödülü almıştır)
 • PEM bölümü proje derslerine ait yönergelerinde önceki yıllardaki arşivler değerlendirilerek sorunlar belirlenmiş ve gerekli iyileştirmeler yapılmıştır. 46559127-2017/4 sayılı Bölüm kurulunda alınan karar doğrultusunda notlar dönem sonunda yapılan jüri ile  (%50 jüri-%50 danışman hoca ağırlıklı) verilecektir. Bu kapsamda Çevre Tasarım Projeleri ve Bitirme Projesine ait Proje tanıtım föylerinde proje amaçları, proje sürecine ait bilgiler güncellenerek öğrencilerin final tesliminde teslim edeceği evraklar ve çalışma takviminde iyileştirmeler yapılmıştır.
 • Trabzon Orman Bölge Müdürlüğündeki ve özel ormancılık şirketlerindeki paydaşlarımızla yapılan toplantılar ve Eğitim-öğretim faaliyetlerine ilişkin görüşlerinin ve tekliflerinin değerlendirilmesi.
 • OM bölümü Küresel Isınmaya karşı Bilinçli Toplum Projesi 06 Aralık 2022- 14 Şubat 2023 tarihleri arasında Trabzon İl Milli Eğitimine Bağlı Lise dengi okullara fakültemizde eğitimler düzenledi.
 • KTÜ-Trabzon İl Milli Eğitim Müdürlüğü protokolü gereği 20 İlkokula Afet Farkındalık Eğitimi verildi (1 Kasım - 31 Aralık 2023)
 • 2023 yılı içerisinde bölümlerin öğretim üyelerinin başladığı TÜBİTAK destekli projeler ve bunların dönemsel kurum paylarının artması.
 • Akademik düzeyde öğretim üyeleri ile diğer üniversitelerdeki paydaşlar arasında eğitim ve proje ortaklıkları yapılmıştır.
 • YHEY bölümü ile Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü arasında yapılan toplantılar sonucunda kurum personel atamalarındaki mevzuat değişikliği ve Eğitim-öğretim faaliyetlerine ilişkin görüşlerinin ve tekliflerinin değerlendirilmesi.
 • Yaban hayatı müzesine yapılan planlı ziyaretler sonucunda toplumda doğa bilinci ve biyoçeşitlilik farkındalığının artırılması.
 • Bölümlerimiz ile bazı kurum ve fabrikalar ile ikili staj işbirlikleri yapıldı (Kazakistan, Almatı, Genetik ve Fizyoloji Enstitüsü ile YHEY bölümü arasında bilimsel staj iş birliği)
 • Bölümlerimiz ile farklı üniversiteler arasında ikili eğitim işbirlikleri yapıldı (Endonezya Syiah Kuala Üniversitesi ile YHEY bölümü doktora öğrenci değişimi işbirliği)