kontrol ortamı standartları

  1. Misyon-Vizyon
  2. Organizasyon Yapısı
  3. Görev Tanımları ve Hassas Görevler