değerler

Bilimsel, adalet, eşitlik,  araştırmacı, iletişime açık, paylaşımcı, güvenilir, lider, toplumsal duyarlılık, kalite, katılımcılık