duyurular

11

Mayıs

Tek Kullanımlık Maske, Eldiven Gibi Kişisel Hijyen Malzeme Atıklarının Yönetiminde Covid-19 Tedbirleri

Sıfır Atık Koordinatörlüğü

Ülkemizin karşı karşıya kaldığı koronavirüs (Covid-19) salgını ile mücadelede Koronavirüs Bilim Kurulunca ve ilgili kurum/kuruluşlarca duyurulan tedbirlere uyulması kapsamında, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayınlanan “Tek kullanımlık maske, eldiven gibi kişisel hijyen malzeme atıklarının yönetiminde Covid-19 tedbirleri” konusundaki genelge gereğince;

KTÜ Kampüsü dahilinde kullanılan kişisel maske ve eldivenler ile diğer hijyen malzemelerin atıklarının biriktirilmesi, toplanması, taşınması, geçici olarak depolanması ve atık işleme tesislerine iletilmesi sürecinde yapılması gereken işlemler şunlardır:

        •  KTÜ Kampüsü içerisindeki binaların giriş/çıkış alanlarına ve dış mekanlarda kampüs ana hattı boyunca duraklar ve toplanma alanları gibi uygun yerlere, kişisel maske, eldiven ve diğer hijyen ürünlerin atılması için kapaklı atık kutuları yerleştirilmiştir. Kutular “diğer atık” başlığı kapsamında gri renkli etiketlidir.

        •  Kutuların içine naylon çöp torbaları bulunmakta olup torbaların ağzı sıkıca kapatılarak ayrı ayrı ikinci bir taşıma torbasına koyulmak suretiyle atık depolama alanına getirilmesi eğitimli görevlilerce yapılacaktır.

        •  Bu kutuların boşaltılması insan sağlığı açısından tehlikelidir, atıklara kesinlikle dokunulmamalı ve karıştırılmamalıdır. Torba içerisindeki atıklar kesinlikle bir başka torbaya boşaltılmamalıdır.

        •  Atıkların, depolama alanlarında en az 72 saat bekletildikten sonra “diğer atık” olarak evsel atık kapsamında yönetilmek üzere belediyeye teslim edilmesi sağlanacaktır.

        •  KTÜ kampüsü içerisinde bulunan lojmanlardan kaynaklanan bu tip atıklar için de aynı sürecin yönetilmesi gerekmektedir. Her hane, bu tip atıkları plastik çöp torbaları içerisinde küçük miktarlar halinde biriktirmelidir. Ağzı sıkıca kapatılan çöp torbaları atık kutularına getirilinceye kadar balkonlarda bekletilmelidir.