sıfır atık koordinatörlüğü

Prof. Dr. Dilek BEYAZLI (Başkan)

Doç. Dr. Müberra PULATKAN (Başkan Yrd.)

Dr. Öğr. Üyesi Nurcan ÖZTÜRK  (Başkan Yrd.)

Çevre Sağlık Teknikeri Mehmet ŞAHİN (Sekreterya)