neden sıfır atık

Verimliliğin artması,

Temiz ortam kaynaklı olarak performansın artmasının sağlanması,

İsrafın önüne geçildiğinden maliyetlerin azaltılmasını sağlanması,

Çevresel risklerin azalmasının sağlanması,

Çevre koruma bilincinin kurum bünyesinde gelişmesine katkı sağlandığından çalışanların “duyarlı tüketici” duygusuna sahip olmasının sağlanması,

Ülke ekonomisine katkı sağlanması.