duyurular

24

Haziran

Kısmi Zamanlı Öğrenci Alımı İlanı

Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı

Not 1: Başvuru yapacak öğrenciler aşağıda linki bulunan başvuru formunu doldurarak, Dijital Dönüşüm Ofisine vermeleri gerekmektedir.

 

Not 2: Dijital Dönüşüm Ofisinde çalışacak öğrencinin yaz döneminde çalıştırılmak üzere web tasarımı ve internet tabanlı programlama konularına hakim, tercihen Yönetim Bilişim Sistemleri, Bilgisayar Mühendisliği, İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri veya Yazılım Mühendisliği bölümlerinin birinde öğrenim görüyor olması gerekmektedir.

Üniversitemiz Dijital Dönüşüm Ofisinde haftada en çok 15 saat, ayda en çok 32 saat çalıştırılmak üzere 1 (bir) kısmi zamanlı öğrenci alınacaktır. Kısmi zamanlı çalıştırılan öğrencilere bir saatlik çalışma karşılığı ödenecek brüt ücret 20,90 TL’dir.  

Başvuru Başlangıç ve Bitiş Tarihleri: 27.06.2022- 01.07.2022

Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştıracak Birim

Çalışacak Öğrenci Sayısı

Dijital Dönüşüm Ofisi

1

 

Kısmi Zamanlı Olarak Çalıştırılacak Öğrencilerde Aranacak Şartlar:

  1. Tezsiz yüksek lisans öğrencisi ve özel öğrenci hariç olmak üzere, üniversitemizin kayıtlı öğrencisi olmak
  2. Disiplin cezası almamış olmak
  3. Yetim maaşı ve nafaka dışında, asgari ücret düzeyinde gelire sahip olmamak
  4. Kısmi zamanlı çalıştırılan öğrenci ile üniversitemiz arasında yapılan sözleşmeye aykırılık nedeniyle sözleşmesi feshedilmemiş olmak
  5. Çalıştırılacak iş için yeterli bilgi, beceri ve yeteneğe sahip olmak
  6. Kayıt donduran öğrenci ve yabancı uyruklu öğrenci olmamak
  7. Normal eğitim-öğretim süresi içerisinde öğrenim görüyor olmak