organizasyon şeması

 
Daire Başkanı
 
 
 
 
 
 
 
 
Sekreterya
 
 
İç Kontrol ve
Kalite Komisyonu
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kültür ve Spor Hizmetleri
Şube Müdürlüğü
 
 
 
 
 
Spor Merkezi
Birimi
 
 
 
 
 
Spor Salonları
Birimi
 
 
 
 
 
Yüzme Havuzu
Birimi
 
 
 
 
 
Kültür
Merkezleri
 
 
Beslenme ve Barınma Hiz. Şube Müdürlüğü
 
 
 
 
 
Yemekhane Hiz.
Birimi
 
 
 
 
 
Öğrenci
Konuk Evi
 
 
Öğrenci İşlemleri
Şube Müdürlüğü
 
 
 
 
 
Engelli Öğrenci
Birimi
 
 
 
 
 
Öğrenci Kulüpleri
Birimi
 
 
Sağlık İşlemleri
Şube Müdürlüğü
 
 
 
 
 
Aile Hekimliği
Hizmetleri Birimi
 
 
 
 
 
Psikolojik Dan.
ve Rehberlik
Hiz.Birimi
 
 
 
 
 
Revir Hizmetleri
Birimi
 
 
İdari ve Mali İşlemler
Şube Müdürlüğü
 
 
 
 
 
Satın Alma
İşlemleri Birimi
 
 
 
 
 
Öğrenci Sigorta
İşlemleri Birimi
 
 
 
 
 
YÖK Bursları
Takip Birimi
 
 
 
 
 
Kısmi Zamanlı
Öğrenci Birimi
 
 
 
 
 
Taşınır
İşlemleri Birimi
 
 
 
 
 
Kampüs Kart
İşlemleri Birimi