genel bilgiler

2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 2880 sayılı Kanunla değişik 46 ve 47. maddeleri uyarınca kurulan Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığının teşkilatlanması, yönetimi, çalışmaları, görevlilerin yetki ve sorumluluklarına ilişkin genel hükümler 03.02.1984 tarih ve 18301 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Yükseköğretim Kurumları Mediko-Sosyal Sağlık, Kültür ve Spor İşleri Dairesi Uygulama Yönetmeliği”nde belirtilmiştir. Buna göre Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı; üniversitede hizmet verdiği kesimin bütünü için bir sağlık kuruluşu, öğrencilerin sosyal, kültürel danışma ve rehberlik ile spor ihtiyaçlarını karşılayan bir hizmet birimi ve aynı zamanda eğitim-öğretimin desteklenmesi amacıyla bu alanda uygulama ve araştırmaların yapıldığı bir uygulama dairesidir.