aday öğrenci

Genel Bilgi

 

 

Karadeniz Teknik Üniversitesi Ekonometri Bölümü, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesi altında 1994 yılında eğitim ve öğretim faaliyetlerine başlamıştır. 2008 yılında açılan Ekonometri Bölümü II. Öğretim programı, 2019 yılında kapatılmıştır. Ekonometri Bölümü, 1. Öğretim programı ile eğitim ve öğretim faaliyetlerini devam ettirmektedir. Bölüm öğrencileri dört yıllık bir eğitim ve öğretim programı sonunda mezun olmaktadır. Ekonometri Bölümü ilk lisans mezunlarını 1998 yılında vermiştir. 

İleri düzeyde bilimsel çalışmalar yapmak, öğretim elemanları ve araştırmacılar yetiştirmek amacıyla 2005 yılında Ekonometri Tezli Yüksek Lisans Programı, 2010 yılında ise Ekonometri Doktora Programı açılmıştır. Bölümümüz ilk lisansüstü mezunlarını 2007 yılında vermiştir. 

Ekonometri Bölümünde iktisat teorisini, matematiksel ve istatistiksel teknikleri kullanarak iktisadi sorunlara çözüm üretebilecek matematiksel iktisatçılar yetiştirebilmek amacıyla bir müfredat yürütülmektedir. Bu hedefe yönelik olarak oluşturulan ders müfredatı istatistik, ekonometri, matematik, mikro ve makro iktisat, uluslararası iktisat ve işletme gibi dersleri içermektedir. Zorunlu derslere ilave olarak öğrencilere kendi tercihlerine göre ders seçebilme imkânı tanıyan seçmeli dersler programa çok yönlü bir özellik katmaktadır. 

Öğrencilerimiz, alanında uzman bir akademik kadronun sunduğu çok sayıda zorunlu ve seçmeli dersi almaktadırlar. Lisans programının ilk iki yılında iktisadi dersler ağırlıktadır. Özellikle lisans programının üçüncü yılından itibaren daha yoğun bir biçimde ekonometri, istatistik ve yöneylem araştırmaları alanlarında hem teorik hem de uygulamalı dersler müfredatta yer almaktadır.

Bölüm, Karadeniz Teknik Üniversitesi Kanuni Kampüsü (Merkez kampüs) içinde yer alan İİBF binasındaki derslik ve laboratuvarları ile her yıl 200 civarında lisans öğrencisine hizmet vermektedir. 

Eğitim Öğretim

Eğitim Amaçlarımız

KTÜ Ekonometri Bölümü mezunları, yaşam boyu öğrenme bilinciyle teknolojik yenilikleri takip ederek öngörü gerektiren alanlarda uygun istatistiksel ve matematiksel yöntemleri kullanabilirler. İstatistik, ekonometri ve yöneylem araştırması alanlarında çeşitli programları kullanma konusunda yetkin oldukları için özel şirketlerde çalışabilirler. Modelleme yapabilme ve analitik düşünme yetenekleri mezunlarımıza istihdam edilme konusunda avantaj sağlamaktadır.

Öğrencilerimiz
Öğrencilerimiz İşletme ve Ekonomi Kulübü gibi çeşitli Öğrenci Kulüpleri ile iletişimlerini sürdürmektedir.

Akademisyenlerimiz
Öğretim elemanlarımız lisans ve lisansüstü düzeyde üstlendikleri derslerin yanı sıra makale, kitap, bildiri, proje vb. kapsamında bilimsel araştırmaları da yürütmektedirler. Bölümümüz dört Profesör, bir Dr. Öğretim üyesi ve biri doktor olmak üzere iki Araştırma Görevlisi ile hizmete devam etmektedir. 

Anabilim Dallarımız

İstatistik

Yöneylem Araştırması

 

Staj Programı


KTÜ Ekonometri Bölümü öğrencileri Karadeniz Teknik Üniversitesi Öğrenci Staj Yönetmeliği ve birim Staj Yönergesi kuralları çerçevesinde, eğitimlerine katkıda bulunacak şekilde, pratik bilgi ve becerilerini artırmak amacıyla, gönüllü olarak staj (pratik çalışma) yapabilirler.
Staj programı ile birlikte öğrencilerimiz yurtiçi ve yurtdışı birçok kurum ve şirkette staj imkânı bulabilmektedir.

Değişim Programları
Üniversitemizde öğrenci değişim programları Dış İlişkiler Ofisi Değişim Programları Koordinatörlüğü tarafından yürütülür. Değişim programları öğrencilerimize yurtiçi ve yurtdışından eğitim alma ve staj yapma olanağı sağlar. Değişim Programları Koordinatörlüğü bünyesinde:

  • 1) Erasmus+ Değişim Programı Birimi
  • 2) Farabi Değişim Programı Birimi
  • 3) Mevlana Değişim Programı Birimi

olmak üzere 3 farklı birim yer almaktadır.  Değişim programları hakkında ayrıntılı bilgi almak için üniversitemizin Değişim Programları Koordinatörlüğü sayfasına bakabilirsiniz.

Ders Bilgileri
Bölümümüze ait Ders Bilgi Paketleri, Ders Müfredatları, Ders Katologları için tıklayınız.

Laboratuvar ve Uygulama

Araştırma Üniversitesi statüsündeki üniversitemizde bölüm olarak öğrencilerimizin eğitim-öğretim sürecinde edindikleri teorik bilgileri pratikte de pekiştirmelerini sağlayacak disiplinler arası araştırma ve uygulama imkânları bulunmaktadır. 

Ekonometri Bölümü ders müfredatında teorik derslerin yanı sıra bilgisayar laboratuvarında paket programlar kullanılarak uygulamaya dönük dersler yer almaktadır. Bilgisayar uygulamalı derslerimizin tamamı laboratuvarda işlenmektedir. İİBF binasında yer alan bilgisayar laboratuvarları hem uygulamalı derslerin işlenmesine hem de öğrencilerimizin araştırmalarını yürütmelerine olanak tanımaktadır.

Lisans ve Lisansüstü Laboratuvarlarımız

Özcan Bolcan Laboratuvarı

Araştırma Laboratuvarı

Mezunlarımız ve İstihdam

Bölümümüz mezunları kamu veya özel sektör kuruluşlarının araştırma birimlerinde uygulamaya dönük alanlarda istihdam edilebilirler. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Merkez Bankası (TCMB), Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Hazine Müsteşarlığı, Borsa İstanbul (BİST), tüm bankalar, sigorta ve araştırma şirketlerinde çalışabilirler.

Ayrıca birçok mezunumuz, yurt içi ve yurt dışındaki üniversitelerde lisansüstü eğitimlerine devam etmekte ve üniversitelerde öğretim elemanı olarak kariyerlerine devam etmektedirler. 

Çift Ana Dal ve Yan Dal

Çift Ana Dal ve Yan Dal

Taban Puanı

Ekonometri Bölümü %100 Türkçe Programı Yıllar itibari ile Merkezi Yerleştirme Kontenjan ve Taban Puanları

2021

2022

2023

Kontenjan

0,12 Katsayı ile

Taban Puanı

Kontenjan

0,12 Katsayı ile

Taban Puanı

Kontenjan

0,12 Katsayı ile

Taban Puanı

 

41

238,168

238,168

41

238,558

330,608

41

243,799

275,441

 

YÖK Atlas Bölüm Bilgisi

Bölümümüz ile ilgili YÖK Atlas üzerinden bilgi almak için Tıklayınız.