genel bilgi

Karadeniz Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesinde yer alan Ekonometri Bölümü lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde eğitim vermektedir. Ekonometri Bölümünde iktisat teorisini, matematiksel ve istatistiksel teknikleri kullanarak iktisadi sorunlara çözüm üretebilecek matematiksel iktisatçılar yetiştirebilmek amacıyla bir müfredat yürütülmektedir. Bu hedefe yönelik olarak oluşturulan ders müfredatı istatistik, ekonometri, matematik, mikro ve makro iktisat, uluslararası iktisat ve işletme gibi dersleri içermektedir. Zorunlu derslere ilave olarak öğrencilere kendi tercihlerine göre seçebilme şansı sunulan seçmeli dersler, programa çok yönlü bir özellik katmaktadır. Böylece Ekonometri Bölümü öğrencileri gerek bireysel ve gerekse gruplar halinde disiplinler arası çalışmalarla ekonometrik problemleri tanımlayarak çözüm üretebilecektir.

Öğrencilerimiz, alanında uzman bir akademik kadronun sunduğu çok sayıda zorunlu ve seçmeli dersi almaktadırlar. Lisans programının ilk iki yılında iktisadi dersler ağırlıktadır. Özellikle lisans programının üçüncü yılından itibaren daha yoğun bir biçimde ekonometri, istatistik ve yöneylem araştırmaları alanlarında hem teorik hem de uygulamalı dersler müfredatta yer almaktadır.

Bölümümüz öğrencileri ulusal ve uluslararası öğrenci değişim programları (Farabi, Erasmus) kapsamında belirli dönemler boyunca öğrenim görme imkânına sahiptir.

Bölümümüz mezunları kamu veya özel sektör kuruluşlarının araştırma birimlerinde uygulamaya dönük alanlarda istihdam edilebilirler. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Merkez Bankası (TCMB), Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Borsa İstanbul (BİST), tüm bankalar, sigorta ve araştırma şirketlerinde çalışabilirler.

Karadeniz Teknik Üniversitesi Ekonometri Bölümü kendi içerisinde İstatistik ve Yöneylem Anabilim Dallarına ayrılmaktadır. İstatistik Anabilim Dalı teorik ve uygulamalı istatistik ve ekonometri, Yöneylem Anabilim Dalı ise doğrusal-doğrusal olmayan programlama, karar verme teknikleri ve üretim alanlarını kapsamaktadır. Bölümümüz öğretim üyeleri tarafından yürütülen lisansüstü diploma programları; Ekonometri (Tezli Yüksek Lisans) ve Ekonometri (Doktora)’dır.