program eğitim amaçları

KTÜ Ekonometri lisansüstü (yüksek lisans, doktora) mezunları, yaşam boyu öğrenme bilinciyle teknolojik yenilikleri takip ederek öngörü gerektiren alanlarda uygun istatistiksel ve matematiksel yöntemleri kullanabilirler. İstatistik, ekonometri ve yöneylem araştırması alanlarında çeşitli programları kullanma konusunda yetkin oldukları için özel şirketlerde çalışabilirler. Modelleme yapabilme ve analitik düşünme yetenekleri mezunlarımıza istihdam edilme konusunda avantaj sağlamaktadır.